Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48 Học kỳ II năm học 2010-2011 (Lần 2)

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48

Học kỳ II  năm học 2010-2011

(Lần 2)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV và các Ban có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ46, CQ47 & CQ48

 

 

 

           

Theo kế hoạch đăng ký học tín chỉ (lần 1) học kỳ II năm học 2010-2011, Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cho sinh viên CQ46, CQ47, CQ48 đăng ký học từ ngày 14/10 đến 31/10/2010. Kết quả đăng ký như sau:

Tổng số sinh viên CQ46, CQ47, CQ48: 9.711 SV (251 lớp hành chính). Trong đó:

- Tổng số SV đã đăng ký thành công: 7121 SV

- Tổng số SV chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa thành công: 2590 SV

Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký lần 2 cho những sinh viên chưa có kết quả đăng ký trên Website của Học viện (http://hvtc.edu.vn/daotao hoặc http://203.113.134.39) theo lịch cụ thể như sau:

- Ngày 02/11 & 03/11/2010: SV các chuyên ngành 21, 22 của CQ46, CQ47, CQ48

          - Ngày 04/11 & 05/11/2010: SV các chuyên ngành  01, 03, 08, 15, 17, 31, 32, 41, 51 của CQ46, CQ47, CQ48

          - Ngày 06/11 & 07/11/2010: SV các chuyên ngành 02, 05, 11, 16 của CQ46, CQ47, CQ48.

          Đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho SV thuộc Khoa biết và thực hiện đăng ký theo lịch.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.307) để được giải quyết kịp thời./.

9835 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)