Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48 Học kỳ II năm học 2010-2011 (Lần 3)

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48

Học kỳ II  năm học 2010-2011

(Lần 3)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV và các Ban có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ46, CQ47 & CQ48

 

 

 

           

Theo kế hoạch đăng ký học tín chỉ (lần 2) học kỳ II năm học 2010-2011, Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cho sinh viên CQ46, CQ47, CQ48 đăng ký học từ ngày 02/11 đến 07/11/2010. Kết quả đăng ký như sau:

Tổng số sinh viên CQ46, CQ47, CQ48: 9.673 SV (251 lớp hành chính). Trong đó:

- Tổng số SV đã đăng ký thành công sau 2 lần: 9576 SV

- Tổng số SV chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa thành công: 86 SV

- Tổng số SV đăng ký chưa đúng số tín chỉ: 11 SV

- Tồng số SV đăng ký sai môn GDTC (đã bị hủy kết quả ĐK): 16 SV trong đó (Q46.21 là 5 SV và CQ46.11 là 11 SV)

(Có danh sách kèm theo thông báo này và trên Website của Học viện).

Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng kýlần 3 cho những sinh viên chưa có kết quả đăng ký trên Website của Học viện (http://hvtc.edu.vn/daotao hoặc http://203.113.134.39)

          Thời gian: từ 01h00 đến 24h ngày 09/11/2010

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐÚNG SỐ TÍN CHỈ
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số TC Ghi chú
1 854010513 Nguyễn Văn Công 20/09/1990 11.02 13  
2 854010579 Vũ Xuân Minh 07/09/1990 11.03 13  
3 854010834 Nguyễn Minh Đức 22/05/1990 11.09 11  
4 854010857 Lê Văn Thanh 17/07/1990 11.09 2  
5 854010964 Đỗ Minh Cường 24/07/1990 11.12 13  
6 854011000 Đào Trần Như Trang 14/04/1990 11.12 13  
7 854011045 Vũ Văn Trung 26/06/1990 11.13 13  
8 854011606 Trần Xuân Minh 13/05/1988 11.03 13  
9 854011610 Trương Thành Đồng 08/06/1989 11.10 13  
10 854011636 Nguyễn Thịnh Anh 09/10/1989 11.02 13  
11 954011185 Bùi Thị Yên 23/03/1991 11.13 19  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC
Hệ: Đại học chính quy
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp
1 954010081 Trịnh Huy Anh 04/02/1991 01.03
2 954010086 Nguyễn Trung Công 04/01/1991 01.03
3 954010146 Lê Hồng Tâm 20/12/1986 01.04
4 854010175 Nguyễn Thị Mai 12/08/1990 02.01
5 1054010152 Nguyễn Hiền Anh 21/02/1992 02.01
6 854010201 Vũ Thị Anh 04/09/1990 02.02
7 854011493 SAKSTHIT Phouttha 12/03/1978 02.02
8 854011633 Nguyễn Thế Cung 12/09/1988 02.02
9 1054011930 Sompasong KEOLAKOTPHOSY 23/04/1993 02.02
10 1054011931 Khamsin SISOMBUON 21/01/1993 02.02
11 854010261 Cao Ngọc Minh 18/09/1990 03.01
12 854010339 Trần Thị Thuỷ 20/04/1989 05.01
13 854010367 Trần Thị Hường 01/04/1990 05.02
14 854010368 Hoàng Thị Khuyên 03/05/1990 05.02
15 1054010440 Ngô Thị Thảo 02/04/1992 05.03
16 854010410 Lê Chí Thành 28/12/1990 08.01
17 854010466 Tôn Nữ Bảo Yến 02/12/1990 08.02
18 854011632 Khuất Đình Việt 23/03/1989 08.02
19 1054010595 Lê Tiến Dũng 22/02/1990 08.04
20 954010672 Nguyễn Hồng Nhung 13/12/1990 11.01
21 1054010675 Nguyễn Văn Chính 20/11/1992 11.02
22 854010609 Hoàng Văn Duy 11/04/1990 11.04
23 854010611 Hoàng Phú Đức 12/01/1990 11.04
24 854011621 Lê Mai Anh Minh 15/10/1989 11.05
25 1054010849 Lê Thị Hà Phương 22/12/1992 11.06
26 1054010851 Phạm Thị Phương Quỳnh 17/12/1991 11.06
27 1054010876 Đỗ Thị Thu Diệu 05/11/1992 11.07
28 1054010880 Vũ Thị Duyên 12/04/1992 11.07
29 854011615 Nguyễn Bá Long 01/05/1989 11.08
30 854010846 Phạm Trung Kiên 05/10/1990 11.09
31 1054011009 Nguyễn Văn Quang Nam 21/10/1992 11.10
32 854010970 Võ Minh Hải 01/04/1990 11.12
33 854010972 Dương Hồng Hạnh 27/01/1990 11.12
34 854011002 Nguyễn Thành Trung 18/10/1990 11.12
35 854011050 Lý Khắc Cường 17/08/1990 11.14
36 1054011932 Kengsone PHANIT 13/03/1991 15.01
37 1054011933 Chankhom SIBUN HEUANG 20/10/1991 15.01
38 954011612 Nguyễn Duy Tuấn 23/09/1991 15.07
39 954011766 Nguyễn Trí Đức Thọ 23/08/1991 17.01
40 854011448 Lê Thị Kiều Trang 29/12/1990 17.02
41 954011814 Nguyễn Minh Trang 16/11/1991 17.02
42 954020016 Nguyễn Thành Nam 18/09/1991 21.01
43 854020058 Vũ Thị Vân 05/04/1990 21.02
44 854020084 Trần Lệ Thuỷ 29/11/1990 21.03
45 854020124 Trần Mạnh Dũng 05/04/1990 21.05
46 854020126 Phạm Thị Êm 31/10/1990 21.05
47 854020134 Lê Văn Hoà 05/01/1985 21.05
48 1054020190 Lê Thị Thảo 14/08/1992 21.05
49 854020164 Nguyễn Thị Vân Anh 16/04/1989 21.06
50 854020186 Mai Kim Ngân 05/01/1991 21.06
51 1054021234 Nguyễn Thị Chung 10/05/1992 21.06
52 854020233 Trịnh Văn Phương 03/08/1990 21.07
53 954021213 Kha Đức Thành 19/08/1988 21.07
54 854020294 Nguyễn Đức Bình 19/05/1990 21.09
55 854020308 Ngô Thị Hải Oanh 20/10/1990 21.09
56 854020331 Nguyễn Thị Khánh Hoà 12/12/1990 21.10
57 1054020378 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/10/1992 21.10
58 954020457 Nguyễn Hồng ánh 18/08/1990 21.11
59 854020438 Trần Thị Bích Việt 10/01/1990 21.12
60 1054020457 Võ Thị Thanh Huyền 10/03/1992 21.12
61 1054021233 Đào Thị Mai Hương 30/03/1992 21.12
62 854020451 Lương Thị Hạnh 29/10/1989 21.13
63 854021002 Nguyễn Huy Hoàng 02/11/1989 21.15
64 854020585 Trần Thái Hưng 16/01/1991 21.16
65 854020590 Nguyễn Thị Hồng Liên 22/12/1990 21.16
66 854020596 Bùi Thị Phương Mai 09/10/1990 21.16
67 854020601 Linh Quang Tân 30/01/1990 21.16
68 854020625 Ngô Gia Hưng 24/07/1990 21.17
69 1054020659 Đỗ Thị Mai Loan 04/01/1992 21.17
70 854020681 Nguyễn Thị Hồng Mai 31/08/1990 21.18
71 854020702 Nguyễn Hữu Trường 19/08/1989 21.18
72 1054020700 Phạm Thị Phương Loan 06/06/1992 21.18
73 1054021030 Đinh Thị Lệ 06/12/1992 21.19
74 1054021131 Phạm Thị Nghiêm 24/09/1992 21.22
75 854020791 Nguyễn Thị Hạnh 25/09/1990 22.03
76 1054020817 Nguyễn Giang Nam 06/10/1992 22.03
77 854020893 Nguyễn Đức Thắng 24/10/1990 22.05
78 1054021228 Quách Huyền Trang 27/05/1992 22.10
79 854030036 Trần Thị út 18/11/1990 31.01
80 954030062 Nguyễn Ngọc Tình 01/01/1990 31.02
81 854030145 Nguyễn Hữu Phúc 14/12/1984 32.01
82 854030132 Đào Thị Thắm 03/10/1990 32.02
83 854040133 Cao Thị Thuỳ Trang 28/10/1989 41.02
84 1054040083 Lê Thị Thu 29/10/1992 41.03
85 1054050027 Đặng Thị Anh Thơ 14/06/1992 51.01
86 1054050047 Nguyễn Thị Mai 06/04/1992 51.02

DANH SÁCH SV 46.11 BỊ HỦY KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DO ĐĂNG KÝ NHẦM HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ ĐÚNG HP GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TT TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Lớp hành chính Nơi sinh
1 18 854010614 Nguyễn Viết Hiền 20/10/1990 11.04 Tỉnh Nghệ An
2 26 854010689 Phan Văn Trường 06/12/1990 11.05 Tỉnh Nghệ An
3 2 854010472 Bùi Thanh Chí 07/07/1990 11.01 Tỉnh Nam Định
4 11 854010513 Nguyễn Văn Công 20/09/1990 11.02 Tỉnh Thanh Hoá
5 13 854010525 Đinh Thị Hoài Hương 21/12/1990 11.02 TP Hà Nội
6 14 854010528 Kiều Thị Khánh 18/03/1990 11.02 Tỉnh Bắc Giang
7 16 854010539 Trịnh Thúy Ngân 24/12/1990 11.02 Tỉnh Thái Nguyên
8 32 854010696 Vũ Ngọc An 20/09/1990 11.06 Tỉnh Hòa Bình
9 48 854010822 Lê Viết Bình 12/12/1990 11.09 Tỉnh Nghệ An
10 58 854010846 Phạm Trung Kiên 05/10/1990 11.09 Tỉnh Hà Nam
11 68 854011616 Nguyễn Tuấn Thành 22/09/1989 11.09 Tỉnh Phú Thọ

 

DANH SÁCH SV 46.21 BỊ HỦY KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DO ĐĂNG KÝ NHẦM HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ ĐÚNG HP GIÁO DỤC THỂ CHẤT
TTTTMã svHọ và tênNgày sinhLớp hành chínhNơi sinh
168854020601Linh Quang Tân30/01/199021.16Tỉnh Cao Bằng
293854020590Nguyễn Thị Hồng Liên22/12/199021.16Tỉnh Thanh Hoá
394854020596Bùi Thị Phương Mai09/10/199021.16Tỉnh Vĩnh Phúc
433854020233Trịnh Văn Phương03/08/199021.07Tỉnh Thanh Hoá
552854020438Trần Thị Bích Việt10/01/199021.12Tỉnh Hà Nam
24776 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)