CHÚ Ý

SINH VIÊN IN PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỂ TỪ NGÀY 14/6 , PHIẾU ĐKHP IN TRƯỚC NGÀY 14/6 KHÔNG HỢP LỆ

Sinh viên các khóa phải kiểm tra lại lịch học đã đăng ký của mình, tránh trường hợp đăng ký sai (VD: đăng ký trùng lịch, đăng ký các môn học cả SÁNG và CHIỀU, đăng ký không cùng 1 lộ trình lớp tín chỉ,...). 

{Từ 14/06/2011, bắt đầu có lịch học cụ thể các môn TỰ CHỌN của các lớp 46.11, 46.21, 46.22, 47.21, 47.22, 48.11, 48.21, 48.22. Đề nghị tất cả SV lớp này kiểm tra lại lịch học của mình (Môn học TỰ CHỌN của 1 số lớp học chéo buổi {khác buổi với các môn còn lại})}

Nếu có vấn đề về lịch học (trùng lịch học) sinh viên có thể đến phòng 307-Ban Quản lý đào tạo để được xử lý kịp thời.

Ban QLĐT chỉ giải quyết trường hợp đăng ký trùng lịch học trước 21/6/2011, sau ngày 21/6 ban QLĐT sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào và SV phải tự chịu trách nhiệm với lịch học của mình.

7204 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)