Thông báo số 77

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  77/TB-QLĐT

v/v đăng ký trùng lịch học của SV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 01  tháng 8 năm 2011

 

 

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ46, CQ47 & CQ48

 

 

 

           

Sau 4 lần thông báo bằng văn bản, Ban QLĐT tiếp tục thông báo trên trang web đăng ký tín chỉ những sinh viên đăng ký trùng lịch học phải liên hệ với P307 (Ban QLĐT) để được giải quyết từ ngày 14/6 đến 21/6/2011. Kết quả đã xử lý được 97 SV đăng ký trùng lịch học, còn lại 100 SV cho tới nay vẫn chưa liên hệ để giải quyết việc trùng lịch học.(có danh sách kèm theo)

Ban QLĐT thông báo những SV trên lên Phòng 307(gặp đ/c Việt – Ban QLĐT) để giải quyết. Thời gian: từ ngày 1/8 đến 3/8/2011, nếu SV không đăng ký hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và phải thực hiện theo lịch do ban QLĐT điều chỉnh.  

Đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT.

 

 

DANH SÁCH SV KHOA KẾ TOÁN ĐĂNG KÝ SAI LỊCH HỌC
TT Mã sv Họ và tên Khóa Tên lớp
1 954020075 Đinh Mạnh Tiến 47 21.02
2 1054020064 Võ Đức Phong 48 21.02
3 1054020078 Trần Khắc Trưởng 48 21.02
4 1054020201 Võ Thị Huyền Trang 48 21.05
5 1054020203 Mai Sơn Tùng 48 21.05
6 1054020284 Lương Thị Thu 48 21.07
7 1054020286 Lý Thị Thuỷ Tiên 48 21.07
8 1054020333 Viên Yến Chi 48 21.09
9 1054020350 Trần Hương Ngọc 48 21.09
10 1054020372 Trần Thị Thu Hà 48 21.10
11 1054020373 Cao Thanh Hải 48 21.10
12 1054020379 Trương Thị Huyền 48 21.10
13 1054020380 Nguyễn Đức Hùng 48 21.10
14 1054020389 Phạm Đình Tặng 48 21.10
15 1054020393 Bùi Duy Thiêm 48 21.10
16 1054020394 Vũ Văn Thông 48 21.10
17 1054020396 Đậu Thị Diệu Thuý 48 21.10
18 954020461 Trịnh Xuân Dương 47 21.11
19 1054020435 Đinh Văn Tuấn 48 21.11
20 954020553 Bùi Thị Huyền Trang 47 21.12
21 1054020449 Phạm Thị Hà 48 21.12
22 1054020462 Nguyễn Huyền Nga 48 21.12
23 1054020509 Lâm Trường Sáng 48 21.13
24 1054020515 Phạm Việt Trinh 48 21.13
25 1054020527 Nguyễn Thị Đông 48 21.14
26 1054020532 Lương Thị Hằng 48 21.14
27 1054020548 Nguyễn Thị Oanh 48 21.14
28 1054020558 Nguyễn Anh Tuấn 48 21.14
29 1054020577 Trình Thị Mai Hương 48 21.15
30 1054020587 Lê Thị Phương 48 21.15
31 1054020592 Bùi Thị Thủy 48 21.15
32 954020683 Bùi Thị Bình 47 21.16
33 954020692 Nguyễn Thị Thanh Huyền 47 21.16
34 954020705 Đào Minh Phượng 47 21.16
35 1054020606 Nguyễn Đức Dũng 48 21.16
36 1054020614 Hoàng Thị Hương 48 21.16
37 1054020671 Nguyễn Thị Thắm 48 21.17
38 1054020683 Hoàng Quốc Chí 48 21.18
39 1054020688 Lê Bá Hà 48 21.18
40 1054020700 Phạm Thị Phương Loan 48 21.18
41 1054021018 Phạm Thanh Bình 48 21.19
42 1054021028 Ngô Minh Khánh 48 21.19
43 1054021069 Đường Thị Nguyệt 48 21.20
44 1054021088 Nguyễn Thị Hằng 48 21.21
45 1054021103 Bùi Thị Bích Quyên 48 21.21
46 1054021142 Võ Thị Hồng Thương 48 21.22
47 854020719 Thiều Thị Kim 46 22.01
48 1054020795 Lại Thanh Tú 48 22.02
49 854020860 Hoàng Thanh Tùng 46 22.04
50 1054021211 Nguyễn Hoài Nam 48 22.10
51 1054021231 Nguyễn Mạnh Việt 48 22.10

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

 (đã ký) 

 

Nguyễn Đào Tùng

DANH SÁCH SV KHOA TCDN ĐĂNG KÝ SAI LỊCH HỌC
TT Mã sv Họ và tên Khóa Tên lớp
1 954010702 Nguyễn Trọng Hiếu 47 11.02
2 954010736 Đỗ Hoàng Tùng 47 11.02
3 1054010677 Nguyễn Mạnh Cường 48 11.02
4 1054010678 Nguyễn Văn Dương 48 11.02
5 1054010691 Trần Đình Mạnh 48 11.02
6 1054010695 Vũ Đức Ngọc 48 11.02
7 954010778 Nguyễn Tuấn Việt 47 11.03
8 1054010718 Vũ Quý Dương 48 11.03
9 1054010722 Trần Văn Đức 48 11.03
10 1054010746 Trần Đình Tuấn 48 11.03
11 854010642 Hà Thanh Tùng 46 11.04
12 954010780 Nguyễn Huỳnh Bá 47 11.04
13 1054010761 Nguyễn Văn Huy 48 11.04
14 1054010769 Nguyễn Hiền Minh 48 11.04
15 854010701 Ngô Xuân Đạo 46 11.06
16 954010864 Nguyễn Văn Hải 47 11.06
17 954010868 Phan Thị Huế 47 11.06
18 954010876 Bùi Hoàng Bảo Ngọc 47 11.06
19 954010877 Đinh Thị Bảo Ngọc 47 11.06
20 1054010844 Phạm Văn Hoàn 48 11.06
21 1054010852 Trần Văn Tấn 48 11.06
22 854010745 Nguyễn Quang Cường 46 11.07
23 954010903 Dương Thuý Hằng 47 11.07
24 954010915 Phan Quỳnh Phương 47 11.07
25 954010918 Nguyễn Đinh Thanh 47 11.07
26 954010930 Trần Ngọc Vinh 47 11.07
27 1054010885 Nguyễn Thị Hậu 48 11.07
28 1054010890 Trần Quỳnh Lưu 48 11.07
29 954010958 Lê Thị Như Quỳnh 47 11.08
30 954010966 Nguyễn Minh Trung 47 11.08
31 1054010919 Nguyễn Trường Giang 48 11.08
32 954010972 Nguyễn Thiết Anh 47 11.09
33 1054010947 Mai Xuân Cường 48 11.09
34 1054010960 Nguyễn Huy Hoàng 48 11.09
35 1054011029 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 48 11.11
36 954011104 Nguyễn Tuấn Đạt 47 11.12
37 1054011080 Phạm Thị Ly 48 11.12
38 1054011095 Hoàng Anh Tuấn 48 11.12
39 854011010 Nguyễn Minh Đức 46 11.13
40 954011145 Đào Thị Hải 47 11.13
41 954011152 Nguyễn Thị Hồng 47 11.13
42 1054011106 Lê Hải Đăng 48 11.13
43 1054011116 Nguyễn Văn Kiên 48 11.13
44 1054011149 Nguyễn Thúy Huyền 48 11.14
45 1054011167 Trần Văn Thành 48 11.14
46 1054011667 Nguyễn Thị Long 48 11.15
47 954011297 Lều Ngọc Thuỳ 47 11.16
48 1054011765 Chu Lê Thế Anh 48 11.18
49 1054011848 Vũ Thị Hòa 48 11.20
 

 

8967 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)