SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ46.51, CQ47, CQ48, CQ49 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

                 SINH VIÊN PHẢI ĐỌC KỸ SỔ TAY TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

 

 SINH VIÊN CQ49 CHÚ Ý: Đăng ký các HP/môn học phải cùng 1 lộ trình (Các HP phải cùng ca học, phải cùng lớp tín chỉ) ; lấy VD: 

           Môn Tin học đại cương của CN 11 có 9 Lớp Tín Chỉ là:

                    GCO0233C4911.1_LT, GCO0233C4911.2_LT,… GCO0233C4911.9_LT

             Môn Toán cao cấp (HP2) của CN 11 có 9 Lớp TC là:

                   AMA0238C4911.1_LT, AMA0238C4911.2_LT,… AMA0238C4911.9_LT  

Cùng 1 lộ trình =>  Sinh viên A đăng ký môn Tin học đại cương vào lớp tín chỉ O0233C4911.1_LT thì môn Toán cao cấp (HP2) phải chọn lớp AMA0238C4911.1_LT , …(và các môn còn lại cũng phải chọn lớp tín chỉ ....1_LT).

         *  Riêng môn Ngoại ngữ (nếu có) các lớp tín chỉ tách làm 2 lớp, sinh viên chọn lịch cho phù hợp nhưng vẫn phải cùng ca học. {VD: Sinh viên A đăng ký các môn học ở lớp tín chỉ .1_LT thì phải đăng ký môn Ngoại ngữ ở lớp .1_LT hoặc .2_LT(lịch học lớp tín chỉ môn NN .1_LT giống .2_LT chỉ khác hội trường) ; Sinh viên B đăng ký các môn học ở lớp tín chỉ .2_LT thì phải đăng ký môn Ngoại ngữ ở lớp .3_LT hoặc .4_LT(lịch học lớp tín chỉ môn NN .3_LT giống .4_LT chỉ khác hội trường).........Sinh viên C đăng ký các môn học ở lớp tín chỉ .6_LT thì phải đăng ký môn Ngoại ngữ ở lớp .11_LT hoặc .12_LT(lịch học lớp tín chỉ môn NN .11_LT giống .12_LT chỉ khác hội trường); ..v.v.}. (CHÚ Ý BÔI XANH LÀ CÁCH GỌI TẮT CỦA TÊN LỚP TÍN CHỈ)

 

A- Những điểm cần lưu ý trước khi đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012:

Sinh viên bắt buộc phải nắm được kế hoạch học tập và lịch đăng ký đã thông báo. Cụ thể:

1. Xem kế hoạch đào tạo: Biết được các môn học/học phần bắt buộc, môn học/học phần tự chọn, số tín chỉ từng môn học để đăng ký đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định.

            Tuy nhiên, để đảm bảo sau 4 năm sinh viên có thể hoàn thành đầy đủ các học phần/môn học trong chương trình đào tạo để ra trường thì sinh viên từng chuyên ngành cần lưu ý đăng ký số lượng tín chỉ học tập trong kỳ II năm học 2011-2012 theo hướng dẫn sau:

TT

Chuyên ngành  

Tổng số tín chỉ 

Khóa 47

Khóa 48

Khóa 49

1

Quản lý tài chính công

19

18

16

2

Thuế

17

19

18

3

Hải quan

18

19

16

4

Tài chính bảo hiểm

19

20

16

5

Ngân hàng

18

20

17

6

Kinh doanh chứng khoán

16

20

16

7

Tài chính quốc tế

15

18

17

8

Tài chính doanh nghiệp

18

19

16

9

Định giá tài sản và KD BĐS

16

18

16

10

Kế toán doanh nghiệp

18

18

18

11

Kiểm toán

18

17

18

12

Quản trị doanh nghiệp

16

19

16

13

Marketing

19

19

16

14

Tin học tài chính kế toán

18

19

16

15

Tiếng anh tài chính kế toán

22

18

20

16

Phân tích chính sách tài chính

 

 

16

             
(Xem kế hoạch đào tạo tại đây)

 

2. Xem lịch học (thời khóa biểu): Biết được thời gian học, hội trường học (gồm cả hội trường chạy), môn học/học phần để chọn đăng ký lịch học phù hợp (Xem thời khóa biểu tại đây)

3. Lịch đăng ký học trên Website: Để đường truyền trên Website của Học viện không bị gián đoạn, Ban QLĐT bố trí lịch đăng ký chi tiết cho SV từng chuyên ngành đào tạo các khoá (Xem lịch đăng ký tại đây) 

Sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký chưa thành công xem thông báo và danh sách SV đăng ký bổ sung trên Website hoặc tại Khoa QLSV từ 15h30’ ngày 26/10/2011 (lần 2) và từ 15h30’ ngày 31/10/2011 (lần 3).

Trong điều kiện hiện tại, Học viện Tài chính chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.  

 

B- Những điểm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký học chính thức theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012:

1. Sinh viên đăng ký lịch học các môn học/học phần trong kỳ (gồm cả môn Giáo dục thể chất) phải cùng buổi và cùng hội trường học.

Sinh viên xem thời khóa biểu trên Website từ ngày 16/9/2011 để đăng ký đúng môn học/học phần bố trí học trong kỳ. Sinh viên đăng ký lịch học phải cùng 01 hội trường (kể cả cùng ký hiệu của hội trường chạy); đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học (không được đăng ký lịch học 2 giai đoạn của 2 lộ trình học khác nhau) và cùng buổi (sáng hoặc chiều); đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn.

Riêng lịch học đối với các hội trường chạy (gồm cả lịch học ngoại ngữ, lịch học môn tự chọn đối với chuyên ngành 11, 21, 22), sinh viên phải chọn đúng môn học/học phần gắn với lịch hội trường chạy của môn học/học phần đó đó để tránh trùng lịch học.

Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ, sinh viên phản hồi vào địa chỉ: banqldt trên Website đăng ký tín chỉ hoặc email: dangkytinchihvtc@gmail.com để được hướng dẫn và giải đáp.

              2Lịch học và hội trường học chính thức đối với các môn học/học phần tự chọn của các chuyên ngành 11, 21, 22 bố trí trong kỳ, Ban QLĐT  thông báo sau khi có kết quả đăng ký chính thức và sau ngày 11/11/2011 sinh viên xem trực tiếp trên Website của Học viện hoặc tại Khoa QLSV.

               3Lịch học môn Giáo dục thể chất (HP5) của CQ47 trong kỳ gồm 2 nội dung: Thể dục dụng cụ và Bơi lội. Cụ thể:

-         Bơi lội gồm các chuyên ngành: 01,02,03,08,16,17,21,31,32,51

-         Thể dục dụng cụ gồm các chuyên ngành: 05,11,15,22,41

              4 Hội trường học

            - Ký hiệu: Đông Ngạc- (ĐN); Giảng đường liên kết- (Trường Tuổi Hoa-TH);  THÔNG BÁO SAU - (TBS); X- Hội trường chạy.

            Các hội trường THÔNG BÁO SAU (TBS) đối với các học phần/môn học tự chọn trong lịch học, Ban QLĐT sẽ thông báo cụ thể hội trường và lịch học phù hợp để SV không bị trùng lịch sau khi có kết quả đăng ký chính thức.

              5. Thời gian in Phiếu đăng ký học phần của sinh viên:

Sinh viên chủ động in Phiếu đăng ký học phần của cá nhân, kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học. Thời gian in Phiếu đăng học phần cá nhân chính thức sau ngày 15/12/2011 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin. Thời gian nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần cá nhân về Khoa QLSV từ ngày 09/01-13/01/2012 (SV lưu giữ bản phôtô để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết).

Trước khi in Phiếu đăng ký học phần, SV phải kiểm tra lại hội trường học, lịch học môn học tự chọn bố trí trong kỳ, nếu thấy trùng lịch học sinh viên phải liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời trước khi vào học chính thức.

Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 05/12-07/12/2011 tại Ban QLĐT (P307). Sau thời hạn trên sinh viên phải chịu trách nhiệm về lịch học chính khóa đã đăng ký học trong kỳ.

  

C- Hướng dẫn thao tác các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

            Click vào tiêu đề "  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ " (menu phía trên) để xem hướng dẫn bằng hình ảnh ./.

10888 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)