THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số: 100/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 20  tháng 9  năm 2011

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo

 

 

 

 

 

 


 

           

Căn cứ vào quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Tài chính quy định khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ là 14 tín chỉ (sinh viên xếp hạng học lực bình thường) và 10 tín chỉ (sinh viên xếp hạng học lực yếu).

Tuy nhiên, để đảm bảo sau 4 năm sinh viên có thể hoàn thành đầy đủ các học phần/môn học trong chương trình đào tạo để ra trường thì sinh viên từng chuyên ngành cần lưu ý đăng ký số lượng tín chỉ học tập theo kế hoạch chuẩn trong học kỳ II năm học 2011-2012 theo hướng dẫn sau:

TT

Chuyên ngành 

Tổng số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn

Khóa 47

Khóa 48

Khóa 49

1

Quản lý tài chính công               (01)

19

18

16

2

Thuế                                           (02)

17

19

18

3

Hải quan                                     (05)

18

19

16

4

Tài chính bảo hiểm                    (03)

19

20

16

5

Ngân hàng                                  (15)

18

20

17

6

Kinh doanh chứng khoán           (17)

16

18

16

7

Tài chính quốc tế                       (08)

15

18

17

8

Tài chính doanh nghiệp             (11)

18

19

16

9

Định giá tài sản và KD BĐS     (16)

16

18

16

10

Kế toán doanh nghiệp                (21)

18

18

18

11

Kiểm toán                                  (22)

18

17

18

12

Quản trị doanh nghiệp               (31)

16

19

16

13

Marketing                                  (32)

19

19

16

14

Tin học tài chính kế toán           (41)

18

19

16

15

Tiếng anh tài chính kế toán       (51)

22

18

20

16

Phân tích chính sách tài chính   (18)

 

 

16

          Nếu sinh viên không đăng ký học theo kế hoạch chuẩn thì có thể kéo dài thời gian học lớn hơn 4 năm. Do vậy, Ban QLĐT kính đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo trực tiếp cho các cố vấn học tập, sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các Khoa QLSV

- Lưu QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

Nguyễn Đào Tùng

(đã ký)

 

93544 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)