TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49
Thực hiện kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Giám đốc Học viện thông báo việc tổ chức triển khai đăng ký học theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:
I- Thời gian và địa điểm đăng ký:
1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/4 đến  14/5/2012 (có lịch chi tiết kèm theo)
CQ47: Từ 16/4- 24/4/2012
CQ48: Từ 25/4-05/5/2012 (nghỉ 30/4, 01/5)
CQ49: Từ 06/5-14/5/2012.
Sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký chưa thành công xem thông báo và danh sách sinh viên đăng ký bổ sung trên Website vào từ chiều 15/5 - 16/5/2012. Thời gian sinh viên đăng ký bổ sung từ ngày 17/5 - 20/5/2012 (xem lịch cụ thể trên Website hvtc.edu.vn).
2. Địa điểm: Đăng ký trực tiếp qua Website hvtc.edu.vn/daotao từ 16/4 - 20/5/2012.
Các thông tin cần thiết về đăng ký: Hướng dẫn sinh viên đăng ký học theo HTTC, kết quả đăng ký, danh sách sinh viên phải đăng ký lại, sinh viên xem trực tiếp trên Website đăng ký tín chỉ của HVTC hoặc tại Khoa QLSV.
II- Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan
1. Ban Quản lý đào tạo
- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo theo HTTC. - Triển khai tổ chức đăng ký học chính thức theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013 cho SV các khóa CQ47, CQ48, CQ49. Xử lý thông tin đăng ký và thông báo kết quả đăng ký kịp thời cho SV qua Khoa QLSV và trên Website của HVTC.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức tốt việc đăng ký học tín chỉ.
- Đảm bảo tiến độ lập lịch, bàn giao lịch giảng và công bố kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan trên Website của HVTC.
- Lập danh sách lớp tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 và bàn giao danh sách lớp tín chỉ cho các đơn vị liên quan.
2. Trung tâm thông tin
- Kiểm tra tổng thể hệ thống mạng máy tính để đáp ứng việc đăng ký tín chỉ của sinh viên (kể cả trên mạng diện rộng và mạng nội bộ).
- Phối hợp với Ban QLĐT và đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống mạng trong quá trình tổ chức đăng ký tín chỉ cho SV.
3. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng Nhận bàn giao danh sách lớp tín chỉ từ Ban QLĐT trước 3 ngày kể từ ngày bắt đầu vào học của học kỳ mới.
4. Các Bộ môn liên quan
Nhận danh sách lớp tín chỉ từ Ban QLĐT từ ngày 15/6 – 19/6/2012 (cùng với lịch giảng các học phần/môn học học kỳ I năm học 2012-2013).
5. Các Khoa QLSV và cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm)
- Khoa QLSV:
+ Thông báo lịch cụ thể cho SV thuộc Khoa quản lý và phối hợp với các đơn vị
có liên quan để tổ chức triển khai tốt việc đăng ký học theo HTTC cho sinh viên.
+ Thu bản chính Phiếu đăng ký học phần của SV theo lớp hành chính (đã có xác nhận của cố vấn học tập) từ ngày 05/6-08/6/2012 và chuyển về Ban QLĐT (P307 - đ/c Sơn) từ ngày 11/6-13/6/2012 để lưu giữ và tra cứu khi cần thiết.
+ VPK đôn đốc SV thuộc Khoa đăng ký học đúng thời hạn và chủ động cập nhật các thông tin trên Website trước, trong và sau khi kết thúc thời gian đăng ký.
+ Phối hợp với Ban QLĐT thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến đăng ký học cho SV biết và thực hiện.
- Cố vấn học tập kiểm tra và xác nhận thông tin trên Phiếu đăng ký học phần của sinh viên do mình phụ trách.
6.  Sinh viên CQ47, CQ48, CQ49
- Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo HTTC.
- Xem kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu trên Website của HVTC từ ngày 12/4/2012 để đăng ký đúng môn học/học phần bố trí học trong kỳ. Sinh viên đăng ký lịch học phải cùng 01 hội trường (kể cả cùng ký hiệu của HT chạy) đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học và cùng buổi (sáng hoặc chiều) đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn (Danh sách sinh viên đăng ký lại được thông báo trên Website).
- Xem bản hướng dẫn quy trình trước khi thao tác đăng ký để tránh trùng lịch học. Nếu việc đăng ký lần đầu trên Website thực hiện không thành công, SV xem lịch đăng ký bổ sung tại Khoa QLSV hoặc trên Website đăng ký tín chỉ để thực hiện (Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của bản thân).
- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra kết quả Phiếu đăng ký học phần đã đăng ký trên Website (lưu lại kết quả đăng ký).
- Sinh viên chủ động in Phiếu đăng ký học phần của cá nhân, kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học. Thời gian in Phiếu đăng học phần cá nhân chính thức từ ngày 29/5 - 01/6/2012 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin. Thời gian nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần cá nhân về Khoa QLSV từ ngày 05/6-08/6/2012 (SV lưu giữ bản phôtô để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết).
Trước khi in Phiếu đăng ký học phần, SV phải kiểm tra lại hội trường học, lịch học môn học tự chọn bố trí trong kỳ, nếu thấy trùng lịch học sinh viên phải liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời trước   ngày 04/6/2012. Sau thời hạn trên, nếu SV không có ý kiến phản hồi thì danh sách lớp chính thức được lưu hành.
Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.
66946 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)