Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013

Hà Nội, ngày 16  tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

         

Ban Quản lý Đào tạo thông báo:


1.     Theo kết quả đăng ký sáng 16/4/2012, một số sinh viên  CQ47.11 đã đăng ký cả hai môn tự chọn trong kỳ là môn: Quản lý dự án và Kinh doanh bất động sản (trong khi đó chỉ được chọn một trong hai môn trên). Do vậy, Ban QLĐT đã chủ động hủy 1 môn tự chọn của sinh viên (xem danh sách kèm theo). Nếu sinh viên có nguyện vọng đổi lại môn tự chọn đã thông báo, liên hệ Ban QLĐT (P.307) để giải quyết trước ngày 24/04/2012.

2.    Theo lịch trình đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2012 – 2013. Sinh viên các chuyên ngành CQ47.01, 03, 08, 15, 17, 31, 32, 51 đăng ký học từ ngày 19/04/2012 – 21/04/2012; CQ47.21, 22 đăng ký học từ ngày 22/04/2012 – 24/04/2012. Tuy nhiên, hiện nay có một số sinh viên các chuyên ngành trên (xem danh sách kèm theo) đã đăng ký học, kết quả này chưa được chấp nhận. Do vậy, các sinh viên trên phải đăng ký lại theo đúng lịch trình đã thông báo.

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

58920 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)