QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU

 

Cách 1: (đăng ký online)

Sinh viên phải cập nhật Thông tin cá nhân (cập nhật địa chỉ Email) ngay khi đăng nhập và làm theo 4 bước sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tinchi.hvtc.edu.vn

Bước 2: Chọn vào mục  SỬA TT CÁ NHÂN

Bước 3: Nhập địa chỉ email của sinh viên vào ô “Địa chỉ Email” tương ứng

Bước 4: Chọn  Lưu thay đổi” để kết thúc đăng ký cấp lại mật khẩu

Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký địa chỉ Email như trên, nếu sinh viên quên mật khẩu thì thực hiện 3 bước sau:   ( Máy chủ tự động gửi mật khẩu về địa chỉ email của mình đã đăng ký).

Bước 1: Chọn Đăng nhập vào cổng thông tin, click vào dòng chữ màu đỏ: “ Bạn quên mật khẩu của mình?

Bước 2: Trong mục “Khôi phục mật khẩu” nhập đầy đủ các thông tin vào các mục (Tên đăng nhập , Email , Nhập mã hiển thị_là 5 ký tự ở dòng phía trên)

Bước 3: Click vào “Gửi đi”

Sau khi kết thúc, sinh viên mở hòm thư điện tử (Email) của mình để kiểm tra xem máy chủ đã tự động gửi mật khẩu của mình về Email chưa, nếu có thì nội dung email chính là thông tin về mật khẩu của sinh viên.

Cách 2:

-         Sinh viên đến phòng 304-Ban Quản lý đào tạo (đến vào giờ hành chính) để đăng ký xin cấp lại mật khẩu, sinh viên ghi rõ các thông tin của mình vào quyển sổ đăng ký cấp lại mật khẩu.

-         Cuối tuần, mật khẩu của những sinh viên trên sẽ được đổi về mặc định là mã sinh viên

-         Sinh viên vào cổng thông tin, đăng nhập vào tài khoản của mình (tên đăng nhập & mật khẩu đều đặt là mã sinh viên), sau khi đang nhập, vào mục “Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu cá nhân của mình đảm bảo bảo mật thông tin.

 

 

23868 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)