Đăng ký học tín chỉ
Các bước chuẩn bị đăng ký

Chú ý: Sinh viên đăng ký lịch học các học phần/môn học trong kỳ phải cùng 1 hội trường. Riêng học phần ngoại ngữ sinh viên có thể chọn khác hội trường.

* Hội trường học đối với học phần/môn học tự chọn của chuyên ngành 11(TCDN) và 21(KTDN) sẽ thông báo sau.

Các bước đăng ký học phần tín chỉ:

1. Đăng nhập:

               Tên đăng nhập: Nhập mã sinh viên

               Mật khẩu: Nhập mã sinh viên

2. Chọn đăng ký thường \ Đăng ký lớp tín chỉ ngành 1

3. Chọn các học phần để học: chọn Đăng ký học  , chọn xong các học phần thì click vào đăng ký lớp tín chỉ

4. Chọn các lớp tín chỉ để học ( gồm tên lớp tín chỉ, lịch học, hội trường...): chọn Đăng ký học 

5. Chọn xong các lớp tín chỉ thì click vào Lưu kết quả đăng ký để kết thúc quá trình đăng ký

Ghi chú: Sau khi đăng ký xong SV có thể xem lại kết quả đăng ký bằng cách chọn Cá nhân\ kết quả đăng ký.

               Trước khi ra về SV phải đóng trang web đăng ký lại để tránh người khác sửa thông tin của mình.

73614 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)