TB Số: 37 /TB-QLĐT Vv đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014
Theo Thông báo số 348/TB-HVTC ngày 24/04/2013, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014. Thời gian đăng ký học đã được bố trí từ ngày 15/05 - 10/06/2013.

Theo thống kê cho thấy, tính đến ngày 11/06/2013 hầu hết sinh viên các khóa đã đăng ký tín chỉ thành công:

Kết quả thống kê:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ48

3430

3335

95

CQ49

3307

3285

22

CQ50

3242

3226

16

Tổng cộng:

9979

9846

133

Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký lịch học của mình (có danh sách SV kèm theo). Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký, Học viện thông báo lịch đăng ký tín chỉ lần 2 và lần 3 cho sinh viên các khóa như sau:

Lần 2: Ngày 12/06/2013;

Lần 3: Sáng ngày 14/06/2013.

Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện.

DANH SÁCH SINH VIÊN CQ48,49&50 CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC HKI NĂM 2013-2014STT Khóa Tên lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
1 48 01.01 1054010035 Nguyễn Văn Toàn 07/07/1992
2 48 01.03 1054011940 Souphathay XAYALATH 13/04/1991
3 50 01.03 125D3402010105 Lưu Trang Thu 09/02/1994
4 49 18.02 1154011828 Trần Văn Quyết 02/09/1993
5 49 18.02 1154011812 Phạm Mạnh Hoàng 08/07/1993
6 49 02.01 1154011861 Siphonexay KHAMBOUNMY 16/04/1993
7 50 02.01 125D3402010170 Phạm Văn Sự 01/09/1994
8 50 05.03 125D3402010428 Nguyễn Tuấn Trung 21/08/1994
9 48 05.04 1054010460 Nguyễn Tuấn Long 04/04/1992
10 49 05.04 1154010474 Trần Mạnh Hùng 12/10/1993
11 50 05.04 125D3402010453 Nguyễn Ngọc Sơn 17/07/1993
12 48 11.01 1054011936 Trần Việt Hào 21/07/1991
13 49 11.03 1154010747 Nguyễn Cường Sáng 13/03/1993
14 49 11.03 1154010721 Tạ Xuân Biểu 31/01/1993
15 50 11.03 125D3402010669 Trần Bá Minh 15/02/1994
16 48 11.06 1054010863 Vũ Duy Tường 04/11/1992
17 48 11.06 1054010836 Nguyễn Văn Công 23/09/1992
18 49 11.06 1154010830 Vũ Lê An 31/12/1993
19 49 11.07 1154010875 Nguyễn Văn Hậu 05/07/1993
20 49 11.11 1154011014 Trương Công Bằng 05/07/1991
21 50 11.12 125D3402011034 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1994
22 49 11.13 1154011112 Nguyễn Hữu Tài 20/08/1993
23 49 11.13 1054011109 Đỗ Thị Lệ Giang 10/04/1992
24 50 11.15 125D3402011141 Bạch Kiều Oanh 23/12/1993
25 49 11.17 1154011224 Lê Yến Chi 22/10/1992
26 48 11.19 1054011824 Nguyễn Minh Ngọc 20/04/1992
27 48 16.01 1054011923 Bùi Thị An Thương 31/10/1992
28 48 16.01 1054011514 Phạm Lê Thu Hiền 08/07/1992
29 48 16.02 1054011540 Trịnh Ngọc Chiến 18/10/1991
30 49 16.02 1154011682 Nguyễn Sinh Hiệp 26/06/1993
31 48 15.02 1054011220 Lê Văn Bảo 06/02/1992
32 48 15.02 1054011941 Sengaloun MANIVANH 20/11/1991
33 48 15.03 1054011942 Phaymany OUNLAKHONE 13/04/1990
34 49 15.04 1154011441 Phạm Hoài Thu 14/09/1993
35 48 17.01 1054011591 Vũ Thị Mai 29/02/1992
36 48 17.01 1054011579 Nguyễn Hoàng Dũng 30/03/1992
37 49 17.01 1154011708 Tô Hải Chiều 27/07/1993
38 50 17.01 125D3402011757 Phan Thị Lụ 01/06/1990
39 48 17.02 1054011943 Nong VONGLEUXAY 13/09/1990
40 49 17.02 1154011758 Trịnh Văn Quy 05/05/1993
41 49 21.01 1154021148 Nguyễn Tùng Lâm 19/11/1993
42 48 21.02 0954020072 Lương Hải Thương 03/07/1991
43 48 21.04 1054020143 Nguyễn Thu Ngân 17/11/1991
44 50 21.04 125D3403010111 Phạm Thị Nhung 08/04/1994
45 48 21.08 1054020327 Nguyễn Thị Trang 16/08/1992
46 50 21.08 125D3403010257 Trần Thị Yến 07/12/1994
47 50 21.08 125D3403010242 Vũ Thị Loan 12/08/1993
48 50 21.08 125D3403010233 Hồ Anh Đức 21/01/1994
49 48 21.09 1054020347 Nguyễn Thị Lan Hương 23/06/1991
50 49 21.16 1154020578 Đỗ Phương Thảo 04/07/1993
51 48 21.20 1054021075 Đỗ Đình Tiến 26/04/1992
52 48 22.08 0954021196 Nguyễn Thị Thêu 05/07/1991
53 50 22.09 125D3403010886 Hà Minh Luật 10/05/1994
54 49 22.10 1154021122 Trịnh Thị ánh Tuyết 25/07/1993
55 49 22.10 1154021110 Trần Thị Quy 15/01/1993
56 49 22.10 1154021095 Phan Thị Hương 04/10/1993
57 48 31.01 1054030027 Vũ Thu Trang 23/05/1992
58 48 31.01 1054030024 Dương Minh Thúy 23/09/1992
59 48 31.01 1054030021 Phạm Thị Qùynh 12/01/1992
60 48 31.01 1054030018 Nguyễn Thị Nguyệt 10/05/1992
61 48 31.01 1054030079 Hoàng Minh Ngọc 14/03/1991
62 48 31.01 1054030017 Dương Thị Thúy Nga 14/11/1991
63 48 31.01 1054030016 Nguyễn Thị Mơ 11/09/1992
64 48 31.01 1054030013 Lã Thị Liễu 26/08/1992
65 48 31.01 1054030011 Trương Văn Hùng 04/08/1991
66 48 31.01 1054030009 Hoàng Thị Hòa 23/09/1992
67 48 31.01 1054030008 Lê Bá Hoàn 20/05/1986
68 48 31.01 1054030006 Hoàng Thị Hằng 05/11/1991
69 48 31.01 1054030005 Phạm Minh Đức 02/06/1992
70 48 31.01 1054030003 Lê Thị Dung 07/06/1992
71 48 31.01 1054030002 Đào Mỹ Dung 21/07/1991
72 48 31.02 1054030062 Nguyễn Thị Xuân 18/10/1992
73 48 31.02 1054030058 Trần Thị Thắm 16/11/1991
74 48 31.02 1054030051 Đỗ Thị Như 02/11/1992
75 48 31.02 1054030048 Dương Hà My 19/10/1992
76 48 31.02 1054030047 Chu Thị Mến 22/07/1992
77 48 31.02 1054030044 Đoàn Diệu Linh 23/03/1992
78 48 31.02 1054030043 Trương Thị Thanh Lam 16/04/1992
79 48 31.02 1054030041 Nguyễn Thị Khánh Huệ 22/02/1992
80 48 31.02 1054030034 Nguyễn Thị Kim Chi 14/01/1992
81 49 31.02 1154030054 Lê Xuân Thu 11/05/1993
82 50 31.02 125D3401010050 Nguyễn Duy Toản 28/11/1994
83 48 32.01 1054030093 Nguyễn Thị Yên 19/02/1992
84 48 32.01 1054030091 Nguyễn Thị Kim Tuyến 11/10/1992
85 48 32.01 1054030090 Nguyễn Thị Huyền Trang 03/09/1992
86 48 32.01 1054030080 Phan Thị Phượng 24/02/1992
87 48 32.01 1054030068 Trần Thị Dung 10/08/1992
88 50 32.01 125D3401010064 Đoàn Duy Hoàng 16/06/1994
89 48 32.02 1054030122 Nguyễn Thị Cẩm Xuyên 20/05/1992
90 48 32.02 1054030120 Vũ Minh Trang 05/10/1992
91 48 32.02 1054030117 Tống Thị Thương Thương 08/12/1991
92 48 32.02 1054030100 Nguyễn Thị Thanh Hiển 08/02/1992
93 48 32.02 0854030132 Đào Thị Thắm 03/10/1990
94 48 51.01 1054050030 Lê Thị Toán 15/03/1992
95 48 51.01 1054050029 Nguyễn Thị Thương 25/12/1992
96 48 51.01 1054050026 Mẫn Thị Thảo 12/05/1992
97 48 51.01 1054050024 Phan Thị Minh Phương 06/09/1992
98 48 51.01 1054050018 Phạm Đức Nghĩa 02/10/1992
99 48 51.01 1054050012 Hoàng Thị Ngọc Lan 08/06/1992
100 48 51.01 1054050009 Đặng Thị Huệ 12/12/1991
101 48 51.01 1054050007 Vũ Thu Hằng 24/08/1992
102 48 51.01 1054050006 Nguyễn Phương Hằng 07/12/1992
103 48 51.02 1054050059 Văn Thị Thêu 04/03/1992
104 48 51.02 1054050057 Nguyễn Thị Thu Phương 03/03/1992
105 48 51.02 1054050056 Hoàng Thị Mai Phương 19/08/1992
106 48 51.02 1054050051 Vũ Thị Nga 10/05/1992
107 48 51.02 1054050049 Lương Bảo Mỹ 12/08/1992
108 48 51.02 1054050040 Đoàn Thị Mai Hương 25/09/1992
109 48 51.02 1054050038 Trương Thị Hằng 20/01/1992
110 48 51.02 1054050032 Lê Thị Thuý An 16/09/1992
111 48 51.02 1054050031 Cao Thị Thuý An 25/02/1992
112 48 51.03 1054050092 Lưu Thị Huyền Trang 13/04/1992
113 48 51.03 1054050073 Nguyễn Thị Giáng Hương 24/08/1992
114 48 51.03 1054050069 Nguyễn Hồng Hà 08/11/1992
115 48 51.03 1054050065 Trần Thị Diệu 10/10/1992
116 48 51.03 1054050063 Nguyễn Thị Chinh 18/06/1992
117 48 51.04 1054050134 Nguyễn Thị Thanh Xuân 09/04/1992
118 48 51.04 1054050133 Nguyễn Thị Thanh Vân 15/01/1992
119 48 51.04 1054050132 Nguyễn Thanh Vân 12/01/1992
120 48 51.04 1054050131 Ngô Thị Tươi 08/04/1992
121 48 51.04 1054050129 Nguyễn Thị Trà 02/02/1992
122 48 51.04 1054050126 Nguyễn Thị Thu Trang 28/01/1991
123 48 51.04 1054050125 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 23/11/1992
124 48 51.04 1054050124 Đinh Thị Trang 15/04/1992
125 48 51.04 1054050120 Hoàng Đức Tâm 23/03/1992
126 48 51.04 1054050117 Nguyễn Thị Phượng 19/08/1992
127 48 51.04 1054050116 Nguyễn Thị Nhung 16/10/1992
128 48 51.04 1054050114 Nguyễn Phương Ngân 27/06/1992
129 48 51.04 1054050104 Nguyễn Thị Hồng 30/09/1992
130 48 51.04 1054050103 Phạm Thị Quỳnh Hoa 13/05/1992
131 48 51.04 1054050102 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1992
132 48 51.04 1054050099 Nguyễn Thị Vân Anh 26/03/1992
133 50 51.04 125D2202010139 Lê Anh Tuấn 15/09/1994
5251 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)