Thông báo
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ48,49,50 CÓ NHU CẦU HỌC BỔ SUNG CÁC MÔN HỌC HKI-NĂM 2013-2014 ĐÃ CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH (Xem danh sách tại đây - SV có tên trong danh sách không phải đăng ký học bổ sung trên mạng) ĐÓNG TIỀN TRỰC TIẾP TẠI BAN TCKT P211 TỪ NGÀY 3/9/2013 THEO LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO (Xem lịch tại đây).
SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CHÚ Ý:

- Sinh viên học lớp riêng (LR) & lớp ghép (DS Ghép) -> Đóng tiền & đi học theo lịch đã thông báo
- Sinh viên học hợp đồng (HĐ) -> Sau khi đóng tiền, mang chứng từ đến P307 để làm hợp đồng xếp lớp học.========================================================================================================================================

                                 Thông báo Số: 58/TB-QLĐT V/v đăng ký học bổ sung (học bù) các học phần/môn học chưa đăng ký học ở GĐ2 HK I năm học 2013-2014

Theo số liệu thống kê đợt 2 học kỳ I năm học 2013-2014 (tính đến ngày 05/8/2013) còn một số sinh viên các khóa CQ48, CQ49, CQ50 thuộc diện học lực yếu (có điểm TBCHT dưới 2,0) đã trả nợ học phần/môn học và thuộc diện học lực bình thường (có điểm TBCHT từ 2,0 trở lên) chưa đăng ký các học phần/môn học thuộc giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2013-2014 (danh sách sinh viên xem tại đây). Để đảm bảo quyền lợi học tập cho sinh viên, Ban Quản lý đào tạo dự kiến lịch học bù các học phần/môn học chưa đăng ký học ở học kỳ I năm học 2013-2014 để sinh viên thuộc diện nêu trên chủ động đăng ký học.

Sinh viên có tên trong danh sách trên đăng ký lịch học bù và nộp tiền học tại Ban TCKT (P211). SV thuộc diện học bù được bố trí học ghép theo hợp đồng (HĐ) hoặc học ghép theo danh sách (DS ghép) có thể đăng ký học bù cùng lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm vào buổi tối trên Website theo kế hoạch thông báo (Thông báo số 35/TB-QLĐT ngày 21/5/2013 của Ban Quản lý đào tạo).

Trước khi đăng ký lịch học, sinh viên xem kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2013-2014, thời khóa biểulịch học môn tự chọn học kỳ I năm học 2013-2014; xem lịch dự kiến mở lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) đợt 2, học kỳ I năm học 2013-2014 trên Website:  www.aof.edu.vn/daotao.

            Nếu có vướng mắc về danh sách sinh viên học bù nêu trên hoặc về lịch học (trùng lịch học bù với lịch học chính khóa); sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P307) trước ngày 27/8/2013 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

Sau thời hạn trên, Ban Quản lý đào tạo không tổ chức đăng ký học bù và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

8508 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)