Thông báo của Ban QLĐT về việc điều chỉnh thời gian đăng ký tín chỉ HKII năm học 2013-2014

Căn cứ  Thông báo Số 907/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2013-2014 đối với CQ49,50,51 và LC16 (thi cùng ĐHCQ năm 2013)

Căn cứ Thông báo Số 86/TB-QLĐT V/v Lịch đăng ký, nộp tiền học lại học kỳ II năm học 2013 -2014

Ban QLĐT điều chỉnh thời gian đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2013-2014 và đăng ký học lại học kỳ II năm học 2013-2014 (gồm học cải thiện điểm, học bù) như sau:

-         Sinh viên các khóa CQ49, CQ50 & CQ51 chưa hoàn tất việc đăng ký các học phần/môn học HK2 năm 2013-2014 sẽ tiếp tục đăng ký từ ngày 28/11-30/11/2013.

-         Sinh viên các lớp CQ50.21,22,41 đăng ký học các học phần/môn học HK2 năm học 2013-2014 vào 2 ngày 24/11 và 25/11/2013.

-         Sinh viên các hệ đào tạo đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2013-2014 vào ngày 23/11, 26/11 và 27/11/2013.

===========================================================================================================================

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2013-2014

STT Lớp Mã sinh viên Họ và tên
          Khóa 51
1 01.04 135D3402011764 Nguyễn Viết Nghĩa
2 01.04 135D3402010128 Nguyễn Văn Minh
3 02.04 135D3402011781 PHICHITH Atsavin
4 02.04 135D3402011770 Lành Quang Thâm
5 02.04 135D3402011768 Nguyễn Việt Quang
6 02.04 135D3402011767 Lê Mạnh Khởi
7 02.04 135D3402010267 Nguyễn Linh Trang
8 02.04 135D3402010264 Mai Thị Thơm
9 02.04 135D3402010246 Phạm Quang Anh
10 03.01 135D3402010304 Đinh Tuấn Vũ
11 03.01 135D3402010294 Trương Phương Thanh
12 05.01 135D3402010347 Vũ Thùy Dương
13 05.02 135D3402011774 Lê Thị Ngọc Ánh
14 05.04 135D3402010434 Lê Thị Thùy Dung
15 05.04 135D3402010433 Nguyễn Thị Diệp
16 08.01 135D3402010485 Hoàng Văn Thoại
17 08.03 135D3402010527 Ngô Thị Thu Hà
18 08.03 135D3402010524 Nguyễn Thường Đồng
19 11.03 135D3402010693 Lê Thị Tươi
20 11.04 135D3402010696 Nguyễn Thế Anh
21 11.06 135D3402010778 Lương Hương Giang
22 11.07 135D3402010820 Nguyễn Thị Minh Hiền
23 11.08 135D3402010882 Lê Thị Quỳnh Trang
24 11.09 135D3402010929 Dương Thị Tuyết
25 11.12 135D3402011042 Nguyễn Thị Hà Phương
26 11.18 135D3402011266 Lê Anh Tuấn
27 11.18 135D3402011250 Nguyễn Thị Phương Linh
28 11.18 135D3402011248 Trương Thu Hương
29 11.20 135D3402011306 Đỗ Phương Duy
30 11.20 135D3402011305 Lê Minh Diệp
31 11.20 135D3402011304 Hoàng Hà Bích Diệp
32 15.01 135D3402011340 Bùi Thế Hoàng
33 15.05 135D3402011513 Nguyễn Thế Vinh
34 15.05 135D3402011510 Nguyễn Anh Tuấn
35 15.05 135D3402011508 Nguyễn Thùy Trang
36 15.05 135D3402011504 Nguyễn Phương Thảo
37 15.05 135D3402011503 Đậu Phương Thảo
38 15.05 135D3402011501 Nguyễn Thị Thúy Quyên
39 15.05 135D3402011499 Nguyễn Thị Nhung
40 15.05 135D3402011495 Nguyễn Phúc Lâm
41 15.05 135D3402011492 Đào Thành Huế
42 15.05 135D3402011489 Lê Xuân Hải
43 15.05 135D3402011487 La Thị Duyên
44 15.06 135D3402011542 Phùng Vũ Tú
45 15.06 135D3402011541 Nguyễn Văn Tú
46 15.06 135D3402011538 Nguyễn Văn Thành
47 15.06 135D3402011537 Vũ Văn Sơn
48 15.06 135D3402011533 Cao Lan Phương
49 15.06 135D3402011524 Đỗ Thùy Linh
50 15.06 135D3402011523 Nguyễn Đình Khánh
51 15.06 135D3402011519 Nguyễn Công Hiệp
52 16.01 135D3402011574 Dương Thị Huyền Trang
53 16.01 135D3402011572 Khuất Thu Thùy
54 16.01 135D3402011558 Nguyễn Vũ Linh
55 16.01 135D3402011557 Nguyễn Ngọc Linh
56 18.02 135D3402011676 Phạm Trọng Toàn
57 21.01 135D3403010025 Nguyễn Thị Thanh
58 21.02 135D3403010052 Hà Huy Mạnh
59 21.04 135D3403010125 Ngô Thùy Anh Ngọc
60 21.07 135D3403010216 Vũ Thế Công
61 21.09 135D3403010309 Phạm Thị Thu Trang
62 21.10 135D3403010332 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
63 21.14 135D3403010465 Hà Việt Phương
64 21.14 135D3403010450 Trần Thị Hương
65 21.15 135D3403010484 Bùi Quang Khánh
66 21.16 135D3403010539 Đỗ Thị Xuân
67 21.17 135D3403011075 Nguyễn Trung Kiên
68 21.18 135D3403010595 Trịnh Xuân Trường
69 21.18 135D3403010588 Nguyễn Thị Thuý
70 21.19 135D3403010608 Trần Thị Liên
71 21.20 135D3403010651 Tô Thị Thu Trang
72 21.20 135D3403010650 Đào Thu Trang
73 21.20 135D3403010639 Chu Thị Nhung
74 21.20 135D3403010637 Nguyễn Thị Lý
75 21.20 135D3403010636 Nguyễn Thảo Linh
76 21.20 135D3403010632 Doãn Trường Giang
77 21.20 135D3403010630 Hoàng Thị Thanh Dung
78 22.05 135D3403010842 Nông Huyền Trang
79 22.06 135D3403010890 Đỗ Thị Yến
80 22.06 135D3403010889 Tăng Thị Vân
81 22.08 135D3403010970 Nguyễn Quỳnh Trang
82 31.01 135D3401010025 Phạm Thị Phương Thảo
83 41.05 135D3404050147 Đoàn Đức Trọng
84 41.05 135D3404050141 Đoàn Đặng Duy Thanh
85 51.03 135D2202010063 Ngô Phương Anh
86 51.04 135D2202010094 Trần Thị Quỳnh Anh
87 61.01 135D3101010017 Nguyễn Sơn Lâm
88 61.02 135D3101010043 Mai Thị Hiền
           Khóa 50
1 02.01 125D3402010163 Nguyễn Thu Hường
2 05.03 125D3402010428 Nguyễn Tuấn Trung
3 08.03 125D3402011896 Thip samone XAYAKHOTH
4 08.03 125D3402010532 Lê Khả Phong
5 08.04 125D3402010549 Hoàng Việt Hưng
6 11.03 125D3402010648 Đỗ Tuấn Dũng
7 11.05 125D3402010757 Nguyễn Văn Tú
8 11.09 125D3402010891 Phạm Cao Lâm
9 11.13 125D3402011044 Trần Minh Điệp
10 15.02 125D3402011427 Quách Thị Trinh
11 15.02 125D3402011397 Nguyễn Hoàng Giang
12 15.07 125D3402011625 Hoàng Văn Toán
13 15.08 125D3402011653 Trịnh Thị Phương
14 16.01 125D3402011685 Phùng Thị Thanh Mai
15 16.02 125D3402011705 Phạm Ngọc ánh
16 17.02 125D3402011886 Vongphan THOR
17 17.02 125D3402011790 Nguyễn Phùng Hưng
18 17.02 125D3402011783 Nguyễn Ngọc Hạ
19 18.01 125D3402011818 Nguyễn Thị Hoài
20 18.01 125D3402011814 Phạm Thị Hạnh
21 18.02 125D3402011878 Nguyễn Thị Vân
22 18.02 125D3402011873 Nguyễn Đình Tiến
23 18.02 125D3402011869 Nguyễn Thị Thảo
24 21.03 125D3403010077 Nguyễn Thị Linh
25 21.10 125D3403010316 Phạm Thị Thu Thảo
26 22.02 125D3403010623 Lê Thị Tin Cúc
27 22.09 125D3403010874 Nguyễn Thị Dung
28 23.01 125D3403010975 Nguyễn Đình Trung
29 23.01 125D3403010960 Nguyễn Hồng Nhung
30 23.01 125D3403010949 Đoàn Huy Hoàng
31 23.01 125D3403010948 Nguyễn Hoàng Hiệp
32 23.02 125D3403011011 Đào Minh Tùng
33 23.02 125D3403010995 Nguyễn Thị Bích Nguyệt
34 23.02 125D3403010993 Kiều Thành Nam
35 23.02 125D3403010981 Nguyễn Minh Đạt
36 32.01 125D3401010055 Phạm Hải Chung
37 32.02 125D3401010106 Vũ Diệu Trang
38 51.02 125D2202010065 Trần Thị Phương Thảo
39 51.02 125D2202010057 Vũ Thành Nam
          Khóa 49
1 01.01 1154010021 Hồ Thị Ngọc
2 01.03 1154010088 Trần Trung Đức
3 03.02 1154010352 Trương Thị Ngân
4 08.04 1154010629 Nguyễn Thị Thúy Nga
5 11.02 1154010717 Hoàng Đức Trung
6 11.04 1154010782 Nguyễn Công Thành
7 11.05 1054010824 Đỗ Thanh Tùng
8 11.06 1154010830 Vũ Lê An
9 11.09 1054010966 Bùi Thị Khánh
10 11.10 1154010986 Lưu Việt Hiếu
11 11.13 1154011108 Đào Đức Phong
12 11.15 1154011184 Hoàng Thị Nhung
13 15.04 1154011442 Lã Xuân Tiến
14 15.05 1154011470 Phạm Thị Lụa
15 16.02 1154011699 Nguyễn Duy Thịnh
16 16.02 1154011678 Nguyễn Thị Thu Hà
17 16.02 1154011676 Nguyễn Minh Đức
18 17.01 1154011726 Trần Ngọc Sơn
19 17.01 1154011708 Tô Hải Chiều
20 17.02 1154011767 Nguyễn Tuân
21 17.02 1154011766 Phạm Xuân Trường
22 17.02 1154011762 Nguyễn Văn Tình
23 17.02 1154011759 Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh
24 17.02 1154011743 Đỗ Thị Hải
25 18.01 1154011785 Đỗ Hữu Hùng
26 18.02 1154011825 Nguyễn Thị Hồng Nhung
27 21.04 1154020139 Nguyễn Thị Bích Ngọc
28 21.06 1154020191 Lê Ngọc Anh
29 21.09 1154020321 Đỗ Thị Len
30 21.09 1154021126 Trần Ngân Giang
31 21.11 1154020375 Nguyễn Phương Dung
32 21.17 1154020590 Lê Thị Dung
33 22.01 1154020749 Lê Thị Quỳnh Hiên
34 22.02 1154020779 Chu Minh Dương
35 22.05 1154020914 Nguyễn Xuân Hùng
36 31.02 1154030036 Nguyễn Chí Công
37 32.01 1154030085 Phạm Hồng Thái
38 51.02 1154050057 Phạm Thị ánh Vân
39 51.02 1154050038 Nguyễn Thị Huyền


7383 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)