HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
1. XEM LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỂ BIẾT KHÓA HỌC SONG NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀO THỜI GIAN NÀO.
2. XEM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỂ BIẾT CÁC HỌC PHẦN/MÔN HỌC, LỚP TÍN CHỈ SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ THEO ĐÚNG CHUYÊN NGÀNH 2 CỦA MÌNH HỌC.
Ví dụ: Môn Bảo hiểm có lớp tín chỉ: INS0001_SN4911 có nghĩa là lớp Song Ngành (SN), Khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4911).

Sinh viên học chuyên ngành 2 (Gồm: 11 hoặc 15 hoặc 21) phải đăng ký môn học, lớp tín chỉ đúng với chuyên ngành 2 mình học.
Ví dụ1: sinh viên A học lớp chính khóa CQ48.51.01 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4811) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4811. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4815 hay _SN4821.

Ví dụ2: sinh viên B học lớp chính khóa CQ50.01.01 học sang chuyên ngành 2 Kế toán(5021) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5021. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5015 hay _SN5011.

- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh song ngành năm 2012
chỉ đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4911 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN4915(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN4921(nếu học sang CN2 Kế toán).
- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh cùng CQ50(49 học cùng 50) tuyển sinh song ngành năm 2013 chỉ được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là là _SN49(50)11 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN49(50)15(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN49(50)21(nếu học sang CN2 Kế toán).
3. XEM DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC SONG NGÀNH(DS SINH VIÊN THỰC TẾ ĐANG HỌC SONG NGÀNH CỦA CÁC KHÓA 48,49,50)

=======================
1. Thời gian đăng ký:

Sinh viên CQ48 12/5/2014 (Lần 1) , 15/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ49
(gồm CQ49 học cùng CQ50)
13/5/2014 (Lần 1) , 16/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ50
14/5/2014 (Lần 1) , 17/5/2014 (Lần 2)
2. Kế hoạch đào tạo:


3. Danh sách sinh viên đang học song ngành


8023 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)