NGÀY 12/5/2014 SINH VIÊN CQ48 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ _&_lần 2 ngày 15/5

NGÀY 13/5/2014 SINH VIÊN CQ49 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ_&_lần 2 ngày 16/5

NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ_&_lần 2 ngày 17/5

Sinh viên CQ48 đăng ký sang chuyên ngành 2: Tài chính doanh nghiệp(11)// Ngân hàng(15)// Kế toán(21) chú ý:
* Mã môn học: Ví dụ Môn Khoa học quản lý có cả 3 chuyên ngành đăng ký là 4811,4815,4821, Mã môn học của cn2 TCDN là MSI0056_SN4811 có nghĩa: SN: Song Ngành, 4811: khóa CQ48 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp)
.
* Sinh viên học sang chuyên ngành 2 nào phải đăng ký đúng các môn học của chuyên ngành 2 đấy (xem mã môn học ở bảng danh sách các môn học bên dưới cùng).
         - Sinh viên học sang CN2 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP phải đăng ký đúng môn có mã môn học ..._SN4811 (Được đăng ký trong số 4 môn học sau tùy từng chuyên ngành 1(CN chính khóa học sang): Khoa học quả lý, kinh tế phát triển, quản lý hành chính công, quản trị tài chính công ty đa quốc gia)

        - Sinh viên học sang CN2 NGÂN HÀNG phải đăng ký đúng môn có mã môn học ..._SN4815 (Được đăng ký trong số 3 môn học sau tùy từng chuyên ngành 1(CN chính khóa học sang): Khoa học quả lý, kinh tế phát triển, quản lý hành chính công)

        - Sinh viên học sang CN2 KẾ TOÁN phải đăng ký đúng môn có mã môn học ..._SN4821 (Được đăng ký trong số 5 môn học sau tùy từng chuyên ngành 1(CN chính khóa học sang): Kế toán doanh nghiệp xây dựng, Khoa học quả lý, kinh tế phát triển, quản lý hành chính công, Văn hóa doanh nghiệp)

Bảng danh sách các môn học song ngành CQ48

4562 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)