Lịch học giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2010-2011 và Hướng dẫn đăng ký học tín chỉ

CHÚ Ý: 

   ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUÁ TẢI, SINH VIÊN TRUY CẬP VÀO MỘT TRONG HAI ĐỊA CHỈ SAU

  1.     http://hvtc.edu.vn/daotao
  2.     http://203.113.134.39

   SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NẾU CÓ THÔNG BÁO TỪ SERVER (MÁY CHỦ) THÌ NHẤN F5 ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI TRANG ĐĂNG KÝ

LỊCH ĐĂNG KÝ KHÓA 48 TRONG BUỔI CHIỂU NGÀY 26/10/2010 NHƯ SAU
Chiều 26/10/2010 chuyên ngành 02,05
Ngày 27/10/2010 chuyên ngành 11,16
Sinh viên chú ý đọc thông báo điều chỉnh lịch đăng ký trên trang đăng ký

 

LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HP4 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2010-2011
( ĐỢT 2-VÀO HỌC TỪ NGÀY 23/10 -11/12/2010)
Chuyên
ngành
Tên lớp tín chỉ
đã đăng ký
Số sv đã ĐK Ca học
đã bố trí
Phòng học
đã bố trí
Nội dung học
thực hành HP4
đã bố trí
Ghi chú
CQ46.22 AED02014622.1_LT 97 Chiều B16-ĐN Thể dục dụng cụ Lưu ý: Sinh viên đăng ký học
GDTC (HP5) ở học kỳ 2 năm học 2010-2011 không được đăng ký trùng với nội dung lịch học đã bố trí học ở HP4
AED02014622.2_LT 65 Chiều  X149 Bơi lội
AED02014622.3_LT 72 Sáng  304-ĐN Bơi lội
CQ46.11 AED0201C4611.1_LT 90 Sáng  403-ĐN Bơi lội
AED0201C4611.2_LT 78 Sáng  X128 Bơi lội
AED0201C4611.3_LT 87 Chiều  406-ĐN Bơi lội
AED0201C4611.4_LT 88 Chiều  105-ĐN Bơi lội
AED0201C4611.5_LT 103 Chiều  504-ĐN Thể dục dụng cụ
AED0201C4611.6_LT 74 Sáng  202-HKH Thể dục dụng cụ
AED0201C4611.7_LT 88 Sáng  201-HKH Thể dục dụng cụ


SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ46, CQ47, CQ48 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

A- Những điểm cần lưu ý trước khi đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

Sinh viên bắt buộc phải nắm được kế hoạch học tập và lịch đăng ký đã thông báo. Cụ thể:

1. Xem kế hoạch đào tạo: Nắm các môn học/học phần bắt buộc, môn học/học phần tự chọn, số tín chỉ từng môn học để đăng ký đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định.

2. Xem lịch học (thời khóa biểu): Nắm thời gian học, hội trường học (gồm cả hội trường chạy), môn học/học phần để chọn đăng ký lịch học phù hợp.

3. Lịch đăng ký học trên Website:

Để đường truyền trên Website của Học viện không bị gián đoạn, Ban QLĐT bố trí lịch đăng ký chi tiết cho sinh viên từng chuyên ngành đào tạo các khoá như sau:

 

Ngày đăng ký

CQ46

CQ47

CQ48

 Chiều 14/10

 và ngày 15/10/2010

Chuyên ngành:
 02; 05; 11; 16

 

 

Ngày 16/10 và 17/10/2010

Chuyên ngành:
 01; 03; 08; 15; 17; 31; 32; 41;51

 

 

Ngày 18/10 và 19/10/2010

Chuyên ngành:
 21; 22

 

 

Ngày 20/10 và 21/10/2010

 

Chuyên ngành:
 02; 05; 11; 16

 

Ngày 22/10 và 23/10/2010

 

Chuyên ngành:
 01; 03; 08; 15; 17; 31; 32; 41;51

 

Ngày 24/10 và 25/10/2010

 

Chuyên ngành:
 21; 22

 

Ngày 26/10 và 27/10/2010

 

 

Chuyên ngành:
 02; 05; 11; 16

Ngày 28/10 và 29/10/2010

 

 

Chuyên ngành:
 01; 03; 08; 15; 17; 31; 32; 41;51

Ngày 30/10 và 31/10/2010

 

 

Chuyên ngành:
 21; 22

 

Sinh viên đăng ký chưa thành công xem thông báo và danh sách sinh viên đăng ký bổ sung trên Website vào Chiều ngày 01/11/2010. Thời gian sinh viên đăng ký bổ sung từ ngày 02/11 – 05/11/2010.

Trong điều kiện hiện tại, Học viện Tài chính chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

 

B- Những điểm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký môn học học kỳ II năm học 2010-2011:

1. Sinh viên đăng ký lịch học các môn học/học phần trong kỳ (gồm cả môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) phải cùng buổi và cùng hội trường học.

(Nếu sinh viên đăng ký lịch học cả sáng cả chiều trong kỳ thì sinh viên phải đăng ký lại)

Riêng lịch học đối với các hội trường chạy (gồm cả lịch học ngoại ngữ, lịch học môn tự chọn), sinh viên phải chọn đúng môn học/học phần gắn với lịch hội trường chạy của môn học đó để tránh trùng lịch học.

Riêng sinh viên CQ46 học tại Hội khuyến học chỉ được đăng ký các môn học bố trí ở hội trường: 201-HKH & 202-HKH (đối với CQ46.11); 201-HKH (đối với CQ46.21).

              2.  Lịch học và hội trường học đối với các học phần/môn học tự chọn của các chuyên ngành 11, 21, 22trong kỳ, Ban QLĐT  thông báo sau khi có kết quả đăng ký chính thức.

               3.  Lịch học môn Giáo dục thể chất (HP5) của CQ46, nếu kỳ trước sinh viên đã học nội dung Bơi lội thì kỳ này sinh viên bắt buộc phải đăng ký lịch học tại hội trường có nội dung Thể dục dụng cụ và ngược lại

              4 .  Hội trường học

            - Ký hiệu: Đông Ngạc- (ĐN); Trường Tuổi Hoa- (TH); Hội khuyến học- (HKH); THÔNG BÁO SAU - (TBS); X- Hội trường chạy.

            - Các hội trường THÔNG BÁO SAU (TBS)  trong lịch học, Ban QLĐT sẽ thông báo cụ thể hội trường và lịch học phù hợp để SV không bị trùng lịch sau khi có kết quả đăng ký chính thức.

              5. Thời gian in Phiếu đăng ký học phần của sinh viên:

            - Thời gian in Phiếu đăng ký học phần của sinh viên: Từ ngày 08/12/2010

(Lưu ý: Sinh viên kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học trước khi in: lịch học, hội trường học. Nếu thấy trùng lịch học, SV phải có trách nhiệm liên hệ với Ban QLĐT để kịp thời giải quyết trước khi vào học chính thức).

- Sinh viên nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần của cá nhân về Khoa QLSV trong thời gian 2 tuần đầu tiên của kỳ học (Từ ngày 04/01 – 14/01/2011), SV lưu giữ bản photo.

C- Hướng dẫn thao tác các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

1.      Đăng nhập: Tên đăng nhập (nhập mã số sinh viên) và Mật khẩu (nhập mã số sinh viên đối với lần đầu đăng nhập)

2.      Đăng ký môn học/học phần: Đăng ký thường/Đăng ký lớp tín chỉ Ngành 1

Chọn: Đăng ký học để đăng ký môn học/học phần tín chỉ trong kỳ

Chọn: Huỷ đăng ký để huỷ môn học/học phần tín chỉ đã đăng ký trong kỳ

3.      Đăng ký lớp tín chỉ: Sau khi đăng ký môn học/học phần, sinh viên chọn Đăng ký lớp tín chỉ  để đăng ký tên lớp tín chỉ, lịch học, hội trường, …

Lưu kết quả đăng ký  để kết thúc quá trình đăng ký. In kết quả đăng ký

4.      Kết thúc đăng ký: SV xem lại kết quả đăng ký bằng cách chọn Cá nhân/Kết quả đăng ký.

13407 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)