Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015

          Căn cứ Thông báo số 884/TB-HVTC ngày 20/10/2014, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên hệ Đại học chính quy CQ50, CQ51 và CQ52; hệ Liên thông Đại học khóa 16, 17 và hệ Đại học Văn bằng 2 khóa 13, 14 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2014 – 2015;
          Căn cứ Thông báo số 88/TB-QLĐT ngày 14/11/2014, Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký học bổ sung lần 2 cho các sinh viên chưa đăng ký tín chỉ thành thông lần 1.
          Ban QLĐT đã thống kê kết quả đăng ký tín chỉ lần 2 vẫn còn 283 sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ HKII năm học 2014-2015, cụ thể:
          CQ50: 17 sinh viên; CQ51: 38 sinh viên; CQ52: 95 sinh viên; LTĐH khóa 16, 17: 65 sinh viên; ĐHVB2 khóa 13, 14: 68 sinh viên.

          (Có danh sách kèm theo)

          Để tạo điều kiện học tập cho những sinh viên chưa đăng ký tín chỉ thành công, Ban QLĐT tiếp tục tổ chức cho sinh viên đăng ký lần 3 (lần đăng ký tín chỉ cuối cùng) vào ngày 20/11/2014.
          Đây là lần đăng ký tín chỉ cuối cùng dành cho sinh viên các khóa CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH 16, 17 & ĐHVB2 13, 14. Sau thời gian trên Ban QLĐT không tổ chức thêm một lần đăng ký tín chỉ nào khác. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.
          Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

STT Khoa Khóa Tên
lớp
Mã sinh viên Họ và tên
   ĐHCQ
1 HTTTKT 50 41.01 125D3404050020 Hà Ngọc Quang  
2 HTTTKT 51 41.02 135D3404050041 Hoàng Bá Công  
3 HTTTKT 52 41.01 145D3404050010 Cao Thu Huyền  
4 HTTTKT 52 41.02 145D3404050030 Trần Thị Thanh Hằng  
5 HTTTKT 52 41.03 145D3404052006 Phạm Minh Hòa  
6 HTTTKT 52 41.04 145D3404052009 Nguyễn Bá Đức  
7 HTTTKT 52 41.04 145D3404050082 Trần Huy Hoàng  
8 Kế toán 50 21.06 125D3403010179 Đỗ Thị Phương  
9 Kế toán 50 21.06 125D3403010186 Nguyễn Thị Thúy  
10 Kế toán 50 22.02 125D3403010647 Nguyễn Đăng Sơn  
11 Kế toán 50 22.03 1154020827 Phạm Thị Như Hoa  
12 Kế toán 51 21.07 135D3403010213 Phạm Thị Vân Anh  
13 Kế toán 51 21.07 135D3403010216 Vũ Thế Công  
14 Kế toán 51 21.10 135D3403010334 Lê Anh Quân  
15 Kế toán 51 21.14 135D3403010467 Chu Thị Bích Phượng  
16 Kế toán 51 21.15 135D3403010477 Đỗ Minh Hoàng  
17 Kế toán 51 21.18 135D3403010569 Nguyễn Sơn Dương  
18 Kế toán 51 21.18 135D3403010587 Nguyễn Thị Lệ Thu  
19 Kế toán 51 21.18 135D3403010582 Nông Thị Thanh Ngọc  
20 Kế toán 51 21.18 135D3403010580 Phạm Hồng Khoái  
21 Kế toán 51 21.18 135D3403010571 Phạm Thị Thu Hằng  
22 Kế toán 51 21.18 135D3403010573 Vũ Thị Thu Hiền  
23 Kế toán 51 21.19 135D3403010620 Nguyễn Thị Thảo  
24 Kế toán 51 21.19 135D3403010616 Nguyễn Trọng Nhật  
25 Kế toán 51 21.19 135D3403010600 Vũ Mai Anh  
26 Kế toán 51 21.20 135D3403011090 Dương Đức Trung  
27 Kế toán 51 21.20 135D3403010653 Nguyễn Thị Út  
28 Kế toán 51 22.03 135D3403010741 Nguyễn Đỗ Sinh Hiền  
29 Kế toán 52 21.03 145D3403010081 Cao Nguyên Giáp  
30 Kế toán 52 21.05 145D3403012004 Trần Thị Dung  
31 Kế toán 52 21.07 145D3403010262 Vũ Thị Ánh Thủy  
32 Kế toán 52 21.08 145D3403012016 Hoàng Thị Nguyệt  
33 Kế toán 52 21.08 145D3403010282 Lê Thị Hoa  
34 Kế toán 52 21.08 145D3403010289 Nguyễn Thị Hường  
35 Kế toán 52 21.10 145D3403010375 Bùi Ngọc Mai  
36 Kế toán 52 21.14 145D3403010533 Bùi Bích Phương  
37 Kế toán 52 21.14 145D3403010513 Nguyễn Anh Đức  
38 Kế toán 52 21.14 145D3403010535 Nguyễn Tuấn Quang  
39 Kế toán 52 21.15 145D3403010549 Ngô Đình Chinh  
40 Kế toán 52 21.17 145D3403010641 Hà Lê Trà Ly  
41 Kế toán 52 21.20 145D3403010745 Bùi Thị Liên  
42 Kế toán 52 21.20 145D3403012033 Nguyễn Quốc Chung  
43 Kế toán 52 21.22 145D3403010809 Nguyễn Thùy Linh  
44 Kế toán 52 22.04 135D3403010776 Thịnh Đạt  
45 Kế toán 52 22.05 145D3403011007 Trịnh Phương Thảo  
46 Kế toán 52 22.06 145D3403012111 Đồng Nguyệt Hằng  
47 Kế toán 52 22.08 145D3403012123 Hoàng Thị Phương Thanh  
48 Kế toán 52 22.08 145D3403012116 Trần Thị Hằng  
49 Kế toán 52 22.10 145D3403011173 Lê Hoàng Nguyên  
50 Kế toán 52 22.10 145D3403012144 Nguyễn Thị Xuân  
51 Kinh tế 51 61.01 135D3101010025 Đỗ Thị Luyến  
52 Kinh tế 51 61.01 135D3101010017 Nguyễn Sơn Lâm  
53 Kinh tế 51 62.01 135D3101010073 Vũ Xuân Hiệu  
54 Kinh tế 52 61.02 145D3101010042 Hồ Thị Thu  
55 Kinh tế 52 61.02 135D3101010120 Nguyễn Mai Thảo  
56 Kinh tế 52 61.02 145D3101012011 Trần Thế Mạnh  
57 Kinh tế 52 62.01 145D3101010072 Hoàng Thái Sơn  
58 Kinh tế 52 62.02 145D3101012015 Đỗ Thị Ngọc  
59 Kinh tế 52 62.02 145D3101010082 Ngô Thị Ngọc Anh  
60 Kinh tế 52 62.02 145D3101012016 Nguyễn Thị Trang  
61 Kinh tế 52 63.02 145D3101010158 Nguyễn Thị Thư  
62 Ngoại ngữ 51 51.02 125D2202010065 Trần Thị Phương Thảo  
63 Ngoại ngữ 51 51.03 135D2202010126 Đỗ Thu Hằng  
64 Ngoại ngữ 52 51.01 145D2202011999 Dương Thị Thu Thùy  
65 Ngoại ngữ 52 51.01 145D2202010020 Vũ Minh Quang  
66 Ngoại ngữ 52 51.03 145D2202010050 Bùi Tuấn Anh  
67 Ngoại ngữ 52 51.03 145D2202010056 Trần Thanh Huyền  
68 Ngoại ngữ 52 51.05 145D2202010108 Nguyễn Mai Linh  
69 Ngoại ngữ 52 51.05 145D2202010109 Nguyễn Thị Linh  
70 Ngoại ngữ 52 51.06 145D2202012025 Trần Thị Điểm  
71 NH - BH 50 03.01 125D3402010293 Trần Thị Hà  
72 NH - BH 50 15.07 125D3402011603 Nguyễn Ngọc Hiệp  
73 NH - BH 50 17.01 125D3402011762 Trần Thị Như  
74 NH - BH 51 15.04 135D3402011475 Đào Thị Thanh  
75 NH - BH 51 15.05 135D3402011907 Nguyễn Đức Huy  
76 NH - BH 51 15.06 135D3402011540 Nguyễn Thị Trâm  
77 NH - BH 51 19.01 135D3402011694 Phạm Thị Minh Huyền  
78 NH - BH 52 03.01 145D3402010266 Lê Xuân Quỳnh  
79 NH - BH 52 03.02 145D3402010312 Lãnh Thanh Vân  
80 NH - BH 52 15.02 145D3402012335 LADOUANGPHAN Suliya  
81 NH - BH 52 15.02 145D3402010997 Nguyễn Thị Ngọc Hà  
82 NH - BH 52 15.02 145D3402012359 Trịnh Thu Thảo  
83 NH - BH 52 15.05 145D3402012360 Cần Văn Thắng  
84 NH - BH 52 15.06 145D3402011114 Khổng Phương Anh  
85 QTKD 50 31.01 1154030020 Nguyễn Đình Phong  
86 QTKD 50 31.02 125D3401010036 Phạm Vũ Hoàng  
87 QTKD 50 32.02 125D3401010099 Nguyễn Thị Phương  
88 QTKD 51 31.01 135D3401010002 Trần Tiến Dũng  
89 QTKD 51 31.02 135D3401010048 Phạm Ngọc Mạnh  
90 QTKD 51 32.01 135D3401010078 Phạm Thị Phương Thảo  
91 QTKD 52 31.03 145D3401012009 Hoàng Thùy Dung  
92 QTKD 52 31.04 145D3401012016 Nguyễn Đức Thắng  
93 QTKD 52 31.04 145D3401010103 Phan Anh Tùng  
94 QTKD 52 31.04 145D3401010101 Trần Thị Tuyến  
95 QTKD 52 32.01 145D3401010111 Đặng Đức Lâm  
96 QTKD 52 32.03 145D3401012025 Nguyễn Văn Ngọc Bách  
97 QTKD 52 32.03 145D3401010165 Trần Thị Thanh Thanh  
98 QTKD 52 32.04 145D3401010182 Phùng Ngọc Anh Khuyên  
99 TC - DN 50 11.04 125D3402010719 Đinh Xuân Tùng  
100 TC - DN 50 11.06 125D3402010759 Nguyễn Tuấn Anh  
101 TC - DN 50 11.13 125D3402011041 Hoàng Thị Dung  
102 TC - DN 50 11.17 125D3402011213 Đặng Nhất Lượng  
103 TC - DN 51 11.17 135D3402011236 Đinh Thị Trang  
104 TC - DN 51 11.17 135D3402011231 Hoàng Thị Thu Thảo  
105 TC - DN 51 11.18 135D3402011258 Nguyễn Trường Sơn  
106 TCC 50 01.02 125D3402010039 Trần Nguyên Bình  
107 TCC 50 23.02 125D3403010985 Bùi Trí Hiếu  
108 TCC 51 01.04 135D3402010124 Nguyễn Hoàng Anh  
109 TCC 51 01.04 135D3402011931 Phạm Đức Ngọc  
110 TCC 52 01.01 145D3402010023 Chu Hồng Thái  
111 TCC 52 01.02 145D3402010034 Nguyễn Việt Chinh  
112 TCC 52 01.03 145D3402012021 Hứa Thanh Long  
113 TCC 52 01.03 145D3402010068 Nguyễn Thị Hiền  
114 TCC 52 01.04 145D3402012030 Nông Anh Tú  
115 TCC 52 18.02 145D3402011278 Nguyễn Thu Oanh  
116 TCC 52 23.01 145D3403012139 Nguyễn Thanh Hương  
117 TCC 52 23.02 145D3403011223 Trần Thị Hương Giang  
118 TCC 52 23.04 145D3403012148 Lý Văn Tướng  
119 TCDN 52 11.01 145D3402010535 Đàm Hồng Cao  
120 TCDN 52 11.01 145D3402010566 Nguyễn Thị Yến  
121 TCDN 52 11.03 145D3402010635 Lê Huyền Trang  
122 TCDN 52 11.05 145D3402010692 Đặng Thị Mai  
123 TCDN 52 11.05 145D3402010693 Nguyễn Phương Mai  
124 TCDN 52 11.06 145D3402010716 Nguyễn Minh Đức  
125 TCDN 52 11.08 145D3402010806 Mai Thị Tâm  
126 TCDN 52 11.08 145D3402010596 Vũ Quang Tiến  
127 TCDN 52 11.10 145D3402012085 Đỗ Thị Hòa  
128 TCDN 52 11.12 145D3402010932 Nguyễn Thị Thu Hằng  
129 TCDN 52 11.13 145D3402012094 Nguyễn Thị Anh  
130 TCDN 52 11.14 145D3402012151 Nguyễn Thị Thu Huyền  
131 TCDN 52 11.14 145D3402012139 Nguyễn Trí Phúc Đạt  
132 TCDN 52 11.16 145D3402012232 Chu Thành Nam  
133 TCDN 52 11.16 145D3402012250 Đặng Tiến Việt  
134 TCDN 52 11.18 145D3402012292 Nguyễn Đức Bổng  
135 TCDN 52 16.01 145D3402011145 Ngô Đức Anh  
136 TCDN 52 16.02 145D3402011200 Nguyễn Thảo Linh  
137 TCQT 51 08.01 125D3402010479 Nguyễn Thị Hoài Thương  
138 TCQT 51 08.03 135D3402010528 Trần Văn Hải  
139 TCQT 52 08.02 145D3402012061 Dương Vũ Đức  
140 TCQT 52 08.02 145D3402012063 Hoàng Thị Thu Hương  
141 TCQT 52 08.02 145D3402010460 Lê Bùi An Nhiên  
142 TCQT 52 08.02 145D3402010468 Lò Thị Lê Trang  
143 TCQT 52 08.02 145D3402012062 Phạm Thanh Hải  
144 TCQT 52 08.03 145D3402012072 Bùi Hữu Sang  
145 TCQT 52 08.03 145D3402012069 Phạm Thị Trà My  
146 Thuế - HQ 51 02.04 135D3402010261 Bùi Thái Quý  
147 Thuế - HQ 52 02.01 145D3402012357 Nguyễn Thị Lan Phương  
148 Thuế - HQ 52 02.04 145D3402010217 Lưu Mạnh Cường  
149 Thuế - HQ 52 02.04 145D3402012043 Nguyễn Ngọc Bích  
150 Thuế - HQ 52 05.01 145D3402010330 Bùi Thị Linh  
   LTĐH
1 Cơ bản LC16 21.01 13LD3403010016 Thái Thị Lan  
2 Cơ bản LC16 21.02 13LD3403010042 Đinh Trọng Chính  
3 Cơ bản LC16 21.02 13LD3403010057 Nguyễn Mạnh Quang  
4 Cơ bản LC16 21.04 13LD3403010112 Đặng Thị Mai Hương  
5 Cơ bản LC16 21.04 13LD3403010104 Nguyễn Minh Dũng  
6 Cơ bản LC16 21.04 13LD3403010113 Nguyễn Thị Hường  
7 Cơ bản LC17 11.02 14LD3402010069 Hà Ngọc Tín  
8 Cơ bản LC17 11.02 14LD3402010063 Trần Thị Thanh  
9 Cơ bản LC17 21.01 14LD3403010180 Nguyễn Ngọc Phương  
10 Cơ bản LC17 21.01 14LD3403010157 Nguyễn Thị Hiền  
11 Cơ bản LC17 21.01 14LD3403010168 Nguyễn Thị Kim Liên  
12 Cơ bản LC17 21.01 14LD3403010286 Trần Thị Thu  
13 Cơ bản LC17 21.03 14LD3403010205 Lưu Viết Thời  
14 Cơ bản LC17 21.03 14LD3403010199 Nguyễn Thị Huyền  
15 Cơ bản LC17 21.04 14LD3403010313 Nguyễn Thị Hoa  
16 Cơ bản LC17 21.04 14LD3403010328 Nguyễn Thị Phượng  
17 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010079 Đỗ Minh Trang  
18 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010078 Đoàn Quỳnh Trang  
19 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010074 Hoàng Thị Huyền Thu  
20 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010075 Lương Thanh Thuận  
21 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010065 Ngô Việt Hải  
22 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010067 Nguyễn Chí Hoà  
23 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010082 Nguyễn Cường Trung  
24 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010077 Nguyễn Đàm Thương  
25 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010084 Nguyễn Ngọc Tú  
26 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010073 Nguyễn Thị Thắm  
27 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010069 Nguyễn Tuấn Minh  
28 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010083 Phùng Anh Tuấn  
29 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010072 Thân Thái Sơn  
30 Cơ bản LT16 15.01 13LD3402010085 Trần Xuân Tư  
31 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010113 Đỗ Tuệ Minh  
32 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010101 Đoàn Thị Quỳnh Dương  
33 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010122 Nguyễn Thị Thơm  
34 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010120 Nguyễn Trọng Sơn  
35 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010111 Nguyễn Văn Linh  
36 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010118 Quách Hồng Nhung  
37 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010123 Trần Thị Thủy  
38 Cơ bản LT16 15.02 13LD3402010108 Vũ Triệu Huấn  
39 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010176 Đặng Thùy Linh  
40 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010179 Hà Ngọc Mạnh  
41 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010173 Hồ Thị Thanh Huyền  
42 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010180 Lê Đức Minh  
43 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010182 Lê Quang Nhân  
44 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010160 Lê Thúy An  
45 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010189 Ngô Thị Kiều Trinh  
46 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010165 Nguyễn Thị Dung  
47 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010185 Phạm Thị Hương Thảo  
48 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010177 Phạm Thị Linh  
49 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010188 Trần Phương Trang  
50 Cơ bản LT16 21.06 13LD3403010168 Văn Quý Dương  
51 Cơ bản LT16 21.07 13LD3403010218 Bùi Thị Thu Trang  
52 Cơ bản LT16 21.07 13LD3403010199 Nguyễn Đức Hùng  
53 Cơ bản LT16 21.07 13LD3403010215 Trần Thị Thu  
54 Cơ bản LT16 21.07 13LD3403010216 Trần Thị Vĩnh Thùy  
55 Cơ bản LT16 21.07 13LD3403010200 Vũ Thị Thu Hương  
56 Cơ bản LT17 21.02 14LD3403010210 Lê Phương Anh  
57 Cơ bản LT17 21.02 14LD3403010242 Nguyễn Thị Thương  
58 Cơ bản LT17 21.02 14LD3403010213 Vũ Ngọc Anh  
59 Cơ bản LT17 21.03 14LD3403010293 Bùi Đức Tâm  
60 Cơ bản LT17 21.03 14LD3403010253 Đinh thị Kiều Anh  
61 Cơ bản LT17 21.03 14LD3403010280 Đỗ Thị Hương Trang  
62 Cơ bản LT17 21.03 14LD3403010258 Hoàng Giang  
63 Cơ bản LT17 21.03 14LD3403010294 Lê Việt Hoài  
64 Cơ bản LT17 21.03 14LD3403010275 Nguyễn Hoài Sơn  
65 Cơ bản LT17 21.03 14LD3403010260 Trần Quốc Hoàn  
   ĐHVB2
1 LLCT BC13 21.01 136D3403010031 Bùi Thị Phương  
2 LLCT BC13 21.01 136D3403010080 Đặng Thị Phương  
3 LLCT BC13 21.01 136D3403010009 Đỗ Văn Hải  
4 LLCT BC13 21.01 136D3403010035 Ngô Đức Thịnh  
5 LLCT BC13 21.01 136D3403010078 Nguyễn Thị Hương  
6 LLCT BC13 21.01 136D3403010015 Nguyễn Thị Ngọc Hồi  
7 LLCT BC13 21.01 136D3403010020 Nguyễn Thị Thuỷ Liên  
8 LLCT BC13 21.01 1264020003 Nguyễn Văn Bắc  
9 LLCT BC13 21.01 136D3403010006 Trần Thiện Độ  
10 LLCT BC13 21.01 136D3403010026 Vũ Quỳnh Nga  
11 LLCT BC13 21.01 136D3403010079 Vũ Văn Tuấn  
12 LLCT BC13 21.02 136D3403010056 Lê Minh Tâm  
13 LLCT BC13 21.02 136D3403010062 Lê Minh Trang  
14 LLCT BC13 21.02 136D3403010057 Lưu Thị Thành  
15 LLCT BC13 21.02 136D3403010048 Mai Trung Kiên  
16 LLCT BC13 21.02 136D3403010076 Ngô Thị Thuỳ Linh  
17 LLCT BC13 21.02 136D3403010075 Nguyễn Đình Hiếu  
18 LLCT BC13 21.02 136D3403010044 Nguyễn Minh Đức  
19 LLCT BC13 21.02 136D3403010054 Nguyễn Phú Quân  
20 LLCT BC13 21.02 136D3403010046 Nguyễn Thị Hương  
21 LLCT BC13 21.02 136D3403010047 Nguyễn Thị Mai Khánh  
22 LLCT BC13 21.02 136D3403010051 Nguyễn Thị Minh  
23 LLCT BC13 21.02 136D3403010059 Nguyễn Thị Minh Thu  
24 LLCT BC13 21.02 136D3403010042 Nguyễn Thị Phương Anh  
25 LLCT BC13 21.02 136D3403010055 Nguyễn Thị Quyên  
26 LLCT BC13 21.02 136D3403010058 Nguyễn Thị Thơm  
27 LLCT BC13 21.02 136D3403010052 Nguyễn Thị Thu Nhàn  
28 LLCT BC13 21.02 136D3403010060 Nguyễn Thị Thuỷ  
29 LLCT BC13 21.02 136D3403010063 Nguyễn Thu Trang  
30 LLCT BC13 21.02 136D3403010077 Nguyễn Trường Linh  
31 LLCT BC13 21.02 136D3403010061 Nguyễn Văn Tỉnh  
32 LLCT BC13 21.02 136D3403010074 Nguyễn Vũ Cường  
33 LLCT BC13 21.02 136D3403010043 Phan Thị Chiên  
34 LLCT BC13 21.02 136D3403010053 Tăng Đình Nhu  
35 LLCT BC13 21.02 136D3403010049 Trịnh Thị Lan  
36 LLCT BC13 21.02 136D3403010045 Vũ Khải Hoàn  
37 LLCT BC13 21.02 136D3403010050 Vũ Thị Lan  
38 LLCT BC13 21.03 136D3403010112 Bùi Thanh Quang  
39 LLCT BC13 21.03 136D3403010094 Chu Sơn Chung  
40 LLCT BC13 21.03 136D3403010127 Lê Minh Vân  
41 LLCT BC13 21.03 136D3403010118 Nguyễn Đức Thắng  
42 LLCT BC13 21.03 136D3403010121 Nguyễn Quang Tiến  
43 LLCT BC13 21.03 136D3403010107 Nguyễn Thị Mai  
44 LLCT BC13 21.03 136D3403010108 Nguyễn Thị Ngọc  
45 LLCT BC13 21.03 136D3403010117 Nguyễn Thị Thảo  
46 LLCT BC13 21.03 136D3403010100 Nguyễn Trung Hiếu  
47 LLCT BC13 21.03 136D3403010095 Nguyễn Văn Cương  
48 LLCT BC13 21.03 136D3403010125 Nguyễn Văn Tuấn  
49 LLCT BC13 21.03 136D3403010111 Tống Văn Phong  
50 LLCT BC13 21.03 136D3403010093 Trần Tuấn Anh  
51 LLCT BC13 21.03 136D3403010126 Vũ Sơn Tùng  
52 LLCT BC13 21.04 136D3403010136 Đào Duy Hoà  
53 LLCT BC13 21.04 136D3403010164 Hoàng Mai Trung  
54 LLCT BC13 21.04 136D3403010161 Lê Phương Thảo  
55 LLCT BC13 21.04 136D3403010168 Nguyễn Quang Vũ  
56 LLCT BC13 21.04 136D3403010160 Phan Thị Như Quỳnh  
57 LLCT BC13 21.04 136D3403010159 Tô Hồng Quang  
58 LLCT BC14 21.02 146D3403010123 Bùi Thế Thạch  
59 LLCT BC14 21.02 146D3403010112 Lê Thanh Long  
60 LLCT BC14 21.02 146D3403010121 Nguyễn Thanh Tâm  
61 LLCT BC14 21.02 146D3403010104 Nguyễn Thị Hằng  
62 LLCT BC14 21.02 146D3403010116 Trần Phú Nghĩa  
63 LLCT BC14 21.02 146D3403010103 Trần Thị Hà  
64 LLCT BT13 21.01 136D3403010072 Đỗ Thanh Tùng  
65 LLCT BT13 21.01 136D3403010064 Lê Hoàng Đức  
66 LLCT BT13 21.01 136D3403010067 Lê Quốc Hưng  
67 LLCT BT14 21.02 146D3403010135 Chu Thái Hà  
68 LLCT BT14 21.02 146D3403010137 Trần Thị Mai Phương  
6339 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)