THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý:

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐÚNG LỚP TÍN CHỈ HOẶC THỪA/THIẾU SỐ TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH 2 CỦA MÌNH PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI, HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 26/11/2014. (Xem kế hoạch đào tạo bên dưới để biết tổng số tín chỉ/ môn học sv phải đăng ký)
- Xem kế hoạch đào tạo song ngành trước khi đăng ký.  XEM TẠI ĐÂY CQ49 , CQ50 , CQ49 học cùng 50 , CQ51 , CQ50 học cùng 51
- Thời gian đăng ký tín chỉ song ngành bắt đầu từ 10h30 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 26/11


SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ ĐÚNG LỚP TÍN CHỈ NGÀNH 2 CỦA MÌNH. Ví dụ:
+ Lớp ...._SN4921 : dành cho sinh viên học khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
+ Lớp ...._SN4921(50) : dành cho sinh viên học khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp, đăng ký xét tuyển cùng với CQ50
+ Lớp ...._SN5021 : dành cho sinh viên học khóa 50 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
+ Lớp ...._SN5021(51) : dành cho sinh viên học khóa 50 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp, đăng ký xét tuyển cùng với CQ51
+ Lớp ...._SN5121 : dành cho sinh viên học khóa 51 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
.........

6352 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)