SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

Hiện nay hội trường học của hệ ĐHCQ có sự thay đổi,

do đó thời gian đăng ký tín chỉ của các khóa CQ50, CQ51 & CQ52 được điều chỉnh như sau:

Lịch đăng ký tín chỉ lần 1:

- 21h00 ngày 25/5/2015: CQ50 { Khoa Tài chính doanh nghiệp }  ;         

- 22h00 ngày 25/5/2015: CQ50 {Khoa Thuế-HQ, TCQT, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ} 

- 21h00 ngày 26/5/2015: CQ50 {Khoa Tài chính công, Ngân hàng-BH} ;      

- 22h00 ngày 26/5/2015: CQ50 {Khoa Kế toán}

- 21h00 ngày 27/5/2015: CQ51 { Khoa Tài chính doanh nghiệp }   ;      

- 22h00 ngày 27/5/2015: CQ51 { Khoa Thuế-HQ, TCQT, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ, Kinh tế } 

- 21h00 ngày 28/5/2015: CQ51 { Khoa Tài chính công, Ngân hàng-BH }  ;   

- 22h00 ngày 28/5/2015: CQ51 { Khoa Kế toán }

- 21h00 ngày 29/5/2015: CQ52 { Khoa Tài chính doanh nghiệp } ;           

- 22h00 ngày 29/5/2015: CQ52 { Khoa Thuế-HQ, TCQT, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ, Kinh tế }

- 21h00 ngày 30/5/2015: CQ52 { Khoa Tài chính công, Ngân hàng-BH }  ;   

- 22h00 ngày 30/5/2015: CQ52 { Khoa Kế toán }

- 21h00 ngày 20/5/2015: Hệ Liên thông đại học khóa 16,17 và Đại học văn bằng 2 khóa 13,14

Lịch đăng ký tín chỉ lần 2: 9h00 ngày 31/5/2015 (hệ LTĐH & ĐHVB2)

Lịch đăng ký tín chỉ lần 2: 9h00 ngày 01/6/2015 (hệ ĐHCQ)

Lịch đăng ký tín chỉ lần 3: 9h00 ngày 03/6/2015 (hệ LTĐH & ĐHVB2)

Lịch đăng ký tín chỉ lần 3: 9h00 ngày 04/6/2015 (hệ ĐHCQ)


 (Trong trường hợp hệ thống bị mất điện, lỗi mạng,... lịch đăng ký có thể điều chỉnh phù hợp. Những sinh viên chưa đăng ký tín chỉ thành công chú ý cập nhật thông tin trên cổng đăng ký thường xuyên).

------------------------------------------------

Sinh viên ĐHCQ xem bảng phân bổ số tín chỉ phải đăng ký trong học kỳ I năm học 2015-2016 để đảm bảo sau 4 năm ra trường đúng hạn (NHỮNG SV HỌC LỰC YẾU, KÉM CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TỪ 10-14 TÍN CHỈ).

 

TT

Chuyên ngành

CQ50

CQ51

CQ52

1

01

20

18

19

2

02

18

20

18

3

03

19

18

19

4

05

18

19

19

5

08

19

19

19

6

11

18

19

18

7

15

19

18

19

8

16

19

18

18

9

17

20

 

 

10

18

20

18

18

11

19

 

20

19

12

21

20

19

19

13

22

19

19

19

14

23

19

20

19

15

31

20

20

18

16

32

18

20

18

17

41

19

20

17

18

51

20

20

18

19

61

 

18

19

20

62

 

18

19

21

63

 

 

18

 ------------------------------------------------

Xem kế hoạch đào tạo:

- Hệ ĐHCQ (Xem tại đây)

- Hệ LTĐH (Xem tại đây)

- Hệ ĐHVB2 (Xem tại đây)

Xem thời khóa biểu:

- Hệ ĐHCQ (Xem tại đây Bản mới nhất)

- Hệ LTĐH (Xem tại đây)

- Hệ ĐHVB2 (Xem tại đây)

------------------------------------------------

Sinh viên các lớp chú ý:

- Đăng ký học phần/môn học phải cùng 1 lộ trình (cùng thứ tự lớp tín chỉ_trừ môn ngoại ngữ) . 

Ví dụ: CQ52.21 đăng ký lớp tín chỉ  HVE0244C5211.3_LT môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh thì các môn còn lại như “Kinh tế môi trường, Kinh tế vĩ mô,...." cũng phải đăng ký lớp tín chỉ ...CQ5211.3_LT ; ngoại trừ môn "ngoại ngữ cơ bản 2"  phải tách 2 lớp ...CQ5211.5_LT và ...CQ5211.6_LT sinh viên có thể chọn 1 trong 2 lớp TC này.

- Đăng ký học phần/môn học phải cùng ca học (ca sáng hoặc ca chiều), không được đăng ký cả 2 ca.

Những sinh viên đã đăng ký sai phải tự đăng ký lại trong thời gian quy định theo thông báo (kể cả đăng ký lần 2,3).

------------------------------------------------

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký học chính thức theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2015-2016:

   - Sinh viên các hệ có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo HTTC.
   - Xem kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu (TKB) học kỳ I năm học 2015-2016 trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc www.tinchi.aof.edu.vn  để đăng ký đúng học phần/môn học bố trí học trong kỳ.
   - Sinh viên phải đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học: cùng buổi (sáng hoặc chiều), cùng thứ tự lớp tín chỉ (trừ học phần ngoại ngữ tách lớp), đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn (Danh sách sinh viên đăng ký bổ sung được thông báo trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc www.tinchi.aof.edu.vn).
   - Xem bản hướng dẫn quy trình trước khi thao tác đăng ký để tránh trùng lịch học. Nếu việc đăng ký lần đầu trên Website thực hiện không thành công, SV xem lịch đăng ký bổ sung trên Website hoặc tại Khoa QLSV (Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình).
   - Sau khi cố vấn học tập duyệt kết quả đăng ký trên website, sinh viên in Phiếu đăng ký học phần cá nhân và gửi về Khoa chính thức từ ngày 04-12/08/2015 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin.
      Trước khi in và nộp Phiếu đăng ký học phần cá nhân, SV phải kiểm tra lại hội trường học; lịch học các môn học/học phần trong kỳ (đặc biệt là lịch học môn tự chọn đã bố trí đối với chuyên ngành); nếu thấy trùng lịch học hoặc hội trường học, SV chủ động liên hệ với Ban QLĐT (P304) để giải quyết kịp thời. Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 15-30/6/2015. Sau thời hạn trên, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.
   - Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo HTTC, SV phản hồi vào banqldt trên Website www.tinchi.aof.edu.vn hoặc email: dangkytinchihvtc@gmail.com để được hướng dẫn và giải đáp.

Hướng dẫn thao tác các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

  (Xem hướng dẫn thao tác các bước đăng ký tại đây)

7616 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)